Бібліотека

МЕДИЦИНА

Біохімія людини

Основні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів.

Файли з поміткою new розміщені, або змінені менше місяця тому. Вся інформація, крім службової, доступна для завантаження. Кількість переглядів сторінки - 19

pdf (4 copies)
Губський Ю.І.  Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, затвердженої для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. В основному тексті підручника розглянуто структуру та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул - білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів; висвітлено питання будови та властивостей інформаційних нуклеїнових кислот ДНК та РНК, молекулярної біології та генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму людини та їх нейрогуморальної регуляції.
Сторінок: 509, Розмір: 5.8 Mb
Додано: 2022.12.05
[Uk] Гонський Я.І. Максимчук Т.П.  Розглянуто структуру та метаболізм білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних та неорганічних речовин. Представлені сучасні дані з біохімії крові, нервової та сполучної тканин, м'язів, печінки, нирок, висвітлено механізми функціонування імунної системи та структуру та функції мембранних утворень у клітинах. Наведено матеріали з клінічної біохімії та молекулярної біології. Велику роль відведено висвітленню регуляції метаболічних процесів та їх порушень при поширених патологічних станах печінки, нирок, серцево-судинної системи, ендокринних органів, спадкових захворюваннях.
Сторінок: 699, Розмір: 4 Mb
Додано: 2022.12.05
[En] Michael A.Lieberman, Alisa Peet  Книга орієнтована насамперед на студентів-медиків. Ми обрали підхід, який полягає у включенні лише тих досягнень, які дозволять студенту краще пов'язати біохімію з медициною та майбутніми діагностичними інструментами. [En] The book is aimed primarily at medical students. We decided to include only those advances that will allow the student to better connect biochemistry with medicine and future diagnostic tools.
Сторінок: 2327, Розмір: 58.8 Mb
Додано: 2023.04.01
Victor W.Rodwell, David Bender, Kathleen M.Botham, Peter J.Kennelly, P.Anthony Weil  У всіх розділах підкреслюється медична важливість біохімії. Теми згруповані в одинадцять основних рубрик. Щоб допомогти вам запам'ятати інформацію, що міститься в розділі, після кожного розділу наведено запитання. Відповіді на ці запитання наведено в додатку. [En] All chapters emphasize the medical importance of biochemistry. Topics are organized into eleven main headings. To help you remember the information contained in the chapter, questions follow each section. Answers to these questions are provided in the appendix.
Сторінок: 2023, Розмір: 108.3 Mb
Додано: 2023.04.01