Бібліотека

ГЕОГРАФІЯ

Стандарти і настанови

Стандарти, настанови і нормативні документи з картографії, топографії, топонімії, геодезії, вимірювань на місцевості, пов'язаних з розв'язанням практичних завдань.

Файли з поміткою new розміщені, або змінені менше місяця тому. Вся інформація, крім службової, доступна для завантаження. Кількість переглядів сторінки - 438

pdf (21 copies)
[Uk] Мінрегіонбуд України.  Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Норми встановлюють загальні правила проектування, виконання та приймання геодезичних робіт, які потрібно виконувати під час будівництва, реконструкції, технічного переоснащення об'єктів будівництва будь-якого призначення.
Сторінок: 70, Розмір: 592.9 Kb
Додано: 2023.02.06
[Uk] Мінагрополітики та продовольства України.  Порядок визначає механізм використання Державної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою та є обов'язковим для використання розробниками документації із землеустрою.
Сторінок: 6, Розмір: 375.8 Kb
Додано: 2023.02.06
[Uk] Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру  Про введення в дію переліку відомостей, які містять службову інформацію. Наказ від 29.07.2015 №212 (з додатком)
Сторінок: 3, Розмір: 850.7 Kb
Додано: 2023.02.15
[Uk] Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру  Загальні відомості, технічні параметри місцевої системи координат і картографічна схема території розповсюдження місцевої системи координат.
Сторінок: 6, Розмір: 331.7 Kb
Додано: 2023.02.15
[Uk] Мінекономіки України.  Правила встановлюють структуру маркшейдерської служби гірничого підприємства (шахти, рудника, розрізу, кар’єру), організаційні та технічні вимоги до маркшейдерських робіт, порядок ведення та зміст маркшейдерської документації під час відкритого і підземного способів розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин, будівництва гірничих підприємств, використання надр у цілях, що не пов’язані з видобуванням корисних копалин.
Сторінок: 190, Розмір: 1.2 Mb
Додано: 2023.02.06
[Uk] Укргеодезкартографія.  Інструкція обов'язкова для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, які виконують топографічні знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500. В інструкції викладені нормативні вимоги до виконання повного комплексу робіт великомасштабних топографічних знімань.
Сторінок: 104, Розмір: 462 Kb
Додано: 2023.02.14
[Uk] Ю. Карпінський, Н. Лазоренко-Гевель, О. Кучер та інш.  Перша редакція проекту розділів Порядку топографічної зйомки. Загальні положення, застосування топографічних планів, зміст топографічних планів, вимоги до точності топографічних планів, проектування топографо-геодезичних робіт. (Проект)
Сторінок: 24, Розмір: 430.6 Kb
Додано: 2023.02.07
[Uk] Ю. Карпінський, Н. Лазоренко-Гевель, О. Кучер та інш.  Перша редакція проекту розділів Порядку топографічної зйомки. Геодезична основа топографічних планів, система координат і висот, проекція, розграфлення та номенклатура топографічних планів, структура геодезичної основи, реконструкція міських геодезичних мереж, рекогностування та закладання центрів геодезичних пунктів, геодезичні мережі згущення, нівелювання, технічне нівелювання, тригонометричне нівелювання, ГНСС-нівелювання, знімальні геодезичні мережі, обробка результатів геодезичних вимірювань, складання каталогів. (Проект)
Сторінок: 41, Розмір: 847.5 Kb
Додано: 2023.02.07
[Uk] Національний стандарт України.  Стандарт установлює терміни та визначення основних понять щодо обробляння даних у сфері дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з космосу та суміжних з ним сферах знань. Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано використовувати у нормативних документах, у відповідній навчально-методичній і довідковій літературі.
Сторінок: 20, Розмір: 210.2 Kb
Додано: 2023.02.05
[Uk] Укргеодезкартографія  Скорочення для умовних позначень російською та українською мовами.
Сторінок: 3, Розмір: 81 Kb
Додано: 2022.12.19
[Uk] Укргеодезкартографія  Скорочення для умовних позначень російською та українською мовами.
Сторінок: 21, Розмір: 228.9 Kb
Додано: 2022.12.19
[Uk] Головне управління геодезії, картографії та кадастру  Класифікатор топографічної інформації призначений для використання в автоматизованих системах обробки топографічної інформації і служить для формалізованого представлення даних про елементи і об'єкти місцевості.
Сторінок: 53, Розмір: 5.4 Mb
Додано: 2023.02.06
[Uk] Верховна Рада України  Законодавство про топографо-геодезичну і картографічну діяльність, регулювання відносин у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності (зі змінами). Органи державного управління в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
Сторінок: 25, Розмір: 247.9 Kb
new
[Uk] Головне управління геодезії, картографії та кадастру  Класифікатор топографічної інформації є складовою Єдиної системи класифікації і кодування картографічної інформації, призначеної для формалізованого представлення сукупності даних (документальних і фактографічних), які використовуються в автоматизованих засобах обробки картографічної інформації.
Сторінок: 35, Розмір: 343.3 Kb
Додано: 2023.02.06
[Uk] Міністерство екології та природних ресурсів України  Умовні знаки, назви та характеристики об’єктів місцевості, що зображуються на топографічних планах масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, та деякі умовні знаки і характеристики, які наносяться на плани за додатковими вимогами.
Сторінок: 221, Розмір: 5.7 Mb
Додано: 2022.12.19
[Uk] Міністерство екології та природних ресурсів України  Нормативний документ обов'язковий для застосування при створенні державних топографічних карт масштабу 1:10 000.
Сторінок: 64, Розмір: 12.8 Mb
Додано: 2022.12.19
[Uk] Верховна Рада України  Закон визначає правові основи регулювання відносин та діяльності, пов'язаних із встановленням назв географічних об'єктів, а також унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.
Сторінок: 13, Розмір: 188.4 Kb
new
[Uk] Укргеодезкартографія  Основні принципи і правила унормування та написання українських географічних назв на картах, у газетирах, словниках, довідниках, посібниках та інших матеріалах за нормами і правилами українського правопису.
Сторінок: 55, Розмір: 692.9 Kb
Додано: 2022.12.19
[En] State Service of Geodesy, Cartography and Cadastre. State Scientific Production Enterprise "Kartographia"  This publication is aimed at the audience outside of Ukraine and is designed to help people to use the existing Ukrainian official maps and other sources of information concerning Ukrainian place names.
Сторінок: 48, Розмір: 435.6 Kb
Додано: 2022.12.19
[Uk] Кабінет Міністрів України  Положення визначає порядок створення та ведення Державного реєстру географічних назв, отримання інформації щодо їх встановлення, ведення обліку та державної реєстрації географічних назв, надання відомостей з Державного реєстру географічних назв.
Сторінок: 12, Розмір: 151.2 Kb
new
[Uk] Кабінет Міністрів України  Закон визначає правові засади засудження російської імперської політики в Україні, заборони пропаганди її символіки та встановлює порядок ліквідації символіки російської імперської політики.
Сторінок: 22, Розмір: 234.2 Kb
new