Експлуатація

Метрологія

Класифікатор системи

Позначення одиниць вимірювання та обліку

ДК 011-96
КодНазва одиниці вимірювання та одиниці облікуУмовне позначення
(українське)
Умовне позначення
(міжнародне)
Код СОЕИ
01ПРОСТІР І ЧАС
0101Метрмm0006
0102Кілометркмkm0008
0103Дециметрдмdm0005
0104Сантиметрсмcm0004
0105Міліметрммmm0003
0106Мікрометрмкмµm0002
0107Нанометрнмnm
0108Пікометрпмpm
0109Фемтометрфмfm
0110Ангстрем (= 1·10-10 м)ÅÅ
0111Парсек (= 3,0857·1016 м)пкpc
0112Світловий рік (= 9,46·1015 м)св.рікl.y.
0113Астрономічна одиниця (= 1,496·1011 м)а.о.AU
0114Миля статутна (= 1609,344 м)миля (міжн.)st mi1803
0115Морська миля міжн. (= 1852 м)м. миляn.mile1804
0116Дюйм (= 10 великим лініям = 12 малим лініям = 25,40 мм)дюймin0041
0117Ярд (= 3 футам = 36 дюймам = 0,9144 м)ярдyd0045
0118Тисяча кілометрівтис.кмt.km0009
0119Мільйон кілометрівмлн.кмm.km0010
0120Калібр (= 0,254 мм)клбcl
0121Лінія велика (= 2,54 мм)лін.вl gr
0122Лінія мала (= 2,117 мм)лін.мl
0123Квадратний метрм2m20055
0124Квадратний кілометркм2km20061
0125Квадратний дециметрдм2dm20053
0126Квадратний сантиметрсм2cm20051
0127Квадратний міліметрмм2mm20050
0128Квадратний дюйм (= 6,4516 см2)дюйм2in20102
0129Квадратний фут (= 144 кв. дюймам = 0,092903 м2)фт2ft20104
0130Квадратний ярд (= 9 кв. футам = 0,8361274 м2)ярд2yd20106
0131Ар (сотка) (= 100 м2)аa0057
0132Гектар (= 100 ар)гаha0059
0133Акр (= 4840 кв. ярдів = 4046,856 м2)акрac1805
0134Кубічний метрм3m30113
0135Кубічний дециметрдм3dm30112
0136Кубічний сантиметрсм3cm30111
0137Кубічний міліметрмм3mm30110
0138Літрлl0120
0139МегалітрМлMl1808
0140Кілолітрклkl
0141Гектолітрглhl0122
0142Декалітрдалdal0121
0143Децилітрдлdl0118
0144Мілілітрмлml0119
0145Мікролітр (ламбда)мклµl
0146Кубічний дюйм (= 16,387 cм3)дюйм3in30142
0147Кубічний фут (= 1728 куб. дюймам = 0,02831685 м3)фт3ft30152
0148Кубічний ярд (= 27 куб. футам = 0,764555 м3)ярд3yd30154
0149Галон (англ.) (= 4 квартам = 8 пінтам = 4,54609 л)гал (англ.)gal (UK)
0150Галон рідинний (амер.) (= 4 квартам рідин. = 8 пінтам рідин. = 3,78541 л)гал (амер.)gal lig (US)
0151Галон сухий (амер.) (= 4,40488 дм3)гал.сух (амер.)gal dry (US)1822
0152Пінта рідинна (англ.) (0,568261 л)пт.рід (англ.)pt lig (UK)1817
0153Пінта рідинна (амер.) (= 0,473179 л)пт.рід. (амер.)pt lig (US)
0154Пінта суха (амер.) (= 0,550614 дм3)пт.сух. (амер.)pt dry (US)
0155Унція рідинна (англ.) (= 28,413 cм3)ун.рід. (англ.)fl.oz (UK)1809
0156Унція рідинна (амер.) (= 29,5737 cм3)ун.рід (амер.)fl.oz (US)1815
0157Барель нафтовий (амер.) (= 158,988 л)бар.н (амер.)bbl oil (US)
0158Барель сухий (амер.) (= 115,628 дм3)бар.сух. (амер.)bbl dry (US)1824
0159Бушель (англ.) (= 8 галонам англ. = 36,3687 дм3)буш (англ.)bu (UK)1814
0160Бушель (амер.) (= 64 пінтам сухим = 35,2391 дм3)буш (амер.)bu (US)1823
0161Секундас0354
0162Кілосекундаксks 
0163Мілісекундамсms0353
0164Мікросекундамксµs0352
0165Наносекундансns0351
0166Пікосекундапсps
0167Фемтосекундафсfs
0168Рікр.y0366
0169Півріччяпівріч0365
0170Кварталкв0364
0171Місяцьмісmth0362
0172Декада (облік часу) (= 10 діб)декада0361
0173Тижденьтиждwk0360
0174Добадобd0359
0175Годинагодh0356
0176Хвилинахвmin0355
0177Метр за секундум/сm/s0328
0178Сантиметр за секундусм/сcm/s
0179Міліметр за секундумм/сmm/s
0180Кілометр за годинукм/годkm/h0330
0181Метр за годинум/годm/h
0182Вузол (= 1м.миля/год)вузkn0327
0183Фут за секундуфт/сft/s
0184Миля за годинумиля/годmi/h
0185Метр на секунду у квадратім/с2m/s21174
0186Фут на секунду у квадратіфт/с2ft/s2
0187Гал (= 0,01 м/c2)ГалGal
0188Радіан на секунду у квадратірад/с2rad/s2
0189Метр у мінус першому степенім-1m-1
0190Джиль (= 0,142065 дм3)джлgi1816
0191Драхма рідинна (англ.) (= 3,551628 л)драх.рід (англ.)dm fl (UK)
0192Драхма рідинна (амер.) (= 3,6966 л)драх.рід (амер.)dm fl (US)
0193Кварта суха США (= 1,10123 дм3)кварт.сух (амер.)qt dry (US)1821
0194Кварта імперська (= 1,136523 дм3)кварт.імпqt (UK) 
0195Центилітрцл1807
0196Кварта рідинна (= 0,946363 дм3)кварт.рідqt lig1818
0197Квадратна статутна миля (=2,589918·106 м2)миля2 статsq.mi
0198Фут (= 0,33333 ярда =12 дюймам = 0,3048 м)фтft0043
0199Квадратна милямиля21806
02ПЕРІОДИЧНІ ТА ПОДІБНІ ЇМ ЯВИЩА
0201ГерцГцHz0290
0202ТерагерцТГцTHz
0203ГігагерцГГцGHz0293
0204МегагерцМГцMHz0292
0205КілогерцкГцkGz0291
0206Обертобr
0207Оберт за секундуоб/сr/s1866
0208Оберт за хвилинуоб/хвr/min0331
0209Секунда в мінус першому степеніс-1s-10336
0210Хвилина у мінус першому степеніхв-1min-1
0211Радіан за секундурад/сrad/s
0212Радіан на метррад/мrad/m
0213Радіанрадrad0295
0214Мілірадіанмрадmrad
0215Мікрорадіанмкрадµrad
0216Градус кутовий°° (der)
0217Мінута кутова‘ (mnt)
0218Секунда кутова” (sec)
0219Гон (метричний градус) (= 1,57·10-2 рад)гонgon
0220Стерадіансрsr0326
0221Гон (площинний кут) (= (p/200) рад)гонgon
03МЕХАНІКА. ЧАСТИНА 1
0301Кілограмкгkg0166
0302МегаграмМгMg
0303Грамгg0163
0304Міліграммгmg0161
0305Мікрограммкгµg
0306Тонна метричнатt0168
0307Кілотоннактkt1829
0308МегатоннаМтMt
0309Тонна довга (англ.) (= 2240 фунтам торговельним = 1,12 короткої тонни = 1016,046 кг)т довга (англ.)long ton1846
0310Тонна коротка (суднова) (= 2000 фунтам торговельним = 907,1847 кг)т кор (англ.)sh ton1845
0311Центнер (= 100 кг)цq0167
0312Центнер довгий (англ.) (= 112 фунтам торговельним = 50,8023 кг)ц (англ.)cwt (UK)1844
0313Центнер (амер.) (= 35,348 кг)ц (амер.)cwt (US)
0314Унція торговельна (= 28,34933 г)унцoz
0315Унція аптекарська та тройська (= 8 драхмам = 31,1035 г)унц.апт
унц.тр
oz ap
oz tr
0316Гран аптекарський (= 64,798910 мг)грgr
0317Гран тройський (= 64,7989 мг)гр.трgr tr
0318Фунт торговельний (= 16 унціям = 256 драхмам = 7000 гранам = 453,59237 г)фнтlb
0319Пуд (= 16,3805 кг)пуд
0320Атомна одиниця маси (= 1,65976·10-27 кг)а.о.мu
0321Кілограм на кубічний метркг/м3kg/m31865
0322Тонна на кубічний метрт/м3t/m30530
0323Мегаграм на кубічний метрМг/м3Mg/m3
0324Кілограм на кубічний дециметркг/дм3kg/dm31221
0325Грам на кубічний метрг/м3g/m3
0326Грам на кубічний сантиметрг/см3g/cm3
0327Міліграм на кубічний метр (об’ємна частка)мг/м3mg/m3
0328Мікрограм на кубічний метрмкг/м3µg/m3
0329Фунт на кубічний футфнт/фт3lb/ft3
0330Грам на мілілітрг/млg/ml
0331Міліграм на літрмг/лmg/l
0332Кубічний метр на кілограмм3/кгm3/kg
0333Міліграм на метрмг/мmg/m1194
0334Кілограм на квадратний метркг/м2kg/m20311
0335Грам на квадратний сантиметрг/см2g/cm2
0336Міліграм на квадратний метрмг/м2mg/m2
0337Кілограм на метркг/мkg/m0261
0338Текст (= 10-6 кг/м)тексtex
0339Кілограм-метр за секундукг·м/сkg·m/s
0340Кілограм-квадратний метр за секундукг·м2kg·m2/s
0341Кілограм-квадратний метркг·м2kg·m2
0342НьютонНN0289
0343МеганьютонМНMN
0344КілоньютонкНkN
0345МіліньютонмНmN
0346МікроньютонмкНµN
0347Дина (= 10-5 Н)динаdyn
0348Кілограм-сила (=9,80665 Н)кгсkgf1175
0349Фунт-силафнтсlbf
0350Ньютон-метрН·мN·m
0351Меганьютон-метрМН·мMN·m
0352Кілоньютон-метркН·мkN·m
0353Міліньютон-метрмН·мmN·m
0354Мікроньютон-метрмкН·мµN·m
0355Кілограм-сила-метр, кілограмометр (= 9,80665 Н·м)кгс·мkgf·m0252
0356Ньютон-секундаН·сN·s
0357Ньютон-метр-секундаН·м·сN·m·s
0358Ньютон-квадратний метр на кілограм(Н·м2)/кг(N·m2)/kg
0359Фут-фунт-силафт·фнтсft·lbf
0360ПаскальПаPa0294
0361ГігапаскальГПаGPa
0362МегапаскальМПаMPa1188
0363КілопаскалькПаkPa1182
0364ГектопаскальгПаhPa
0365МіліпаскальмПаmPa1192
0366МікропаскальмкПаµPa1858
0367Стандартна атмосфера (= 101325 Па)атмatm1858
0368Технічна атмосфера (= 1 кгс/см2 = 98066,5 Па = 0,967841 атм)атat0304
0369Кілобаркбарkbar1864
0370Гектобаргбарhbar1863
0371Бар (= 1·105 Па)барbar0309
0372Мілібармбарmbar0308
0373Мікробармкбарµbar
0374Ньютон на квадратний метрН/м2N/m2
0375Ньютон на квадратний міліметрН/мм2N/mm2
0376Кілограм-сила на квадратний метр (= 9,80665 Па)кгс/м2kgf/m21178
0377Дина на квадратний сантиметрдина/см2dyn/cm2
0378Кілограм на квадратний сантиметркг/см2kg/cm20310
0379Умовний міліметр водяного стовпчика
(1 мм вод. ст. = 1·10-4 ат = 9,80665 Па)
мм вод. ст.mm H2O
0380Умовний міліметр ртутного стовпчика (торр)
(1 мм рт. ст. = 133,322 Па)
мм рт. ст.mm Hg
0381Фунт-сила на квадратний дюймфнтс/дюйм2lbf/in2
0382Паскаль у мінус першому степеніПа-1Pa-1
0383Метр у четвертому степенім4m4
0384Дюйм у четвертому степенідюйм4in4
0385Паскаль-секундаПа·сPa·s
0386Міліпаскаль-секундамПа·сmPa·s
0387Пуаз (= 10-1 Па·с)ПP
0388СантипуазсПcP
0389Квадратний метр за секундум2m2/s
0390Квадратний міліметр за секундумм2mm2/s
0391Стокс (= 10-4 м2/с)СтSt
0392СантистокссСтcSt
0393Квадратний фут за секундуфт2ft2/s
0394Ньютон на метрН/мN/m
0395Міліньютон на метрмН/мmN/m
0396Грам на квадратний метрг/м2g/m21181
0397Грам-силагсgf
0398Пеннівейт (= 1,555174 г)пвтpwt1848
0399Скрупул (= 1,295978 г)скрscr1847
04РОБОТА І ЕНЕРГІЯ
0401ДжоульДжJ0271
0402ЕксаджоульЕДжEJ
0403ПетаджоульПДжPJ
0404ТераджоульТДжTJ0250
0405ГігаджоульГДжGJ0249
0406МегаджоульМДжMJ0241
0407КілоджоулькДжkJ0236
0408МіліджоульмДжmJ0235
0409ФемтоджоульФДжfJ
0410АтоджоульаДжaJ
0411Ват-годинаВт·годW·h0243
0412Терават-годинаТВт·годTW·h
0413Гігават-година (мільйон кіловат-годин)ГВт·годGW·h
0414Мегават-година тисяча кіловат-годин)МВт·годMW·h
0415Кіловат-годинакВт·годkW·h0245
0416Гектоват-годинагВт·годhW·h0244
0417ВатВтW0212
0418ГігаватГВтGW
0419МегаватМВтMW1105
0420КіловаткВтkW0214
0421МіліватмВтmW0211
0422ГектоватгВтhW0213
0423МікроватмкВтµW0210
0424НановатнВтnW
0425ПіковатПВтpW
0426Ергергerg
0427Ерг за секундуерг/сerg/s
0428Кілограм-сила-метр за секундукгс·м/сkgf·m/s
0429Кінська сила метрична (= 75 кгс·м/с = 735,499 Вт)к.с.HP0238
0430Кінська сила (англ.) (= 76,04 кгс·м/с = 745,7 Вт)к.с.(англ.)hp (UK)
0431Фут-фунт-сила за секундуфт·фнтс/сft·lbf/s
0432Міліграм за годинумг/годmg/h
0433Кілограм за секундукг/сkg/s0499
0434Кубічний метр за годинум3/годm3/h0513
0435Кубічний сантиметр за секундусм3cm3/s
0436Кілолітр за годинукл/годkl/h
0437Літр за добул/добl/d
0438Літр за годинул/годl/h1179
0439Літр за хвилинул/хвl/min1185
0440Літр за секундул/сl/s1186
0441Мілілітр за хвилинумл/хвml/min
0442Мілілітр за секундумл/сml/s
0443Ньютон на кубічний метрН/м3N/m3
0444Ньютон на кілограмН/кгN/kg
0445Дина на сантиметрдина/смdyn/cm
0446Кіловат на метр квадратнийкВт/м2kW/m2 
0447Тонна-сила (= 9806,65 Н)тсtf1176
0448Мікрограм на квадратний метрмкг/м2µg/m2
0449Тонна на квадратний метрт/м2t/m2
05ТЕПЛОТЕХНІКА
0501КельвінКK0288
0502Градус Цельсія°C°C0280
0503Градус Ренкіна°Ra°Ra
0504Градус Фаренгейта°F°F1857
0505Кельвін у мінус першому степеніК-1K-1
0506Паскаль на кельвінПа/КPa/K
0507Одиниця теплова британська (= 1055,056 Дж)ОтбBtu1856
050815 °C калорія (п’ятнадцятиградусна калорія) (кал15 = 4,1855 Дж)кал15cal15
0509Міжнародна калорія (= 4,1868 Дж)калмнcalIT 
0510Міжнародна мегакалорія (= 1,163 кВт·год)МкалмнMcalIT
0511Термохімічна калорія (= 4,184 Дж)калтхcalth
0512Одиниця теплова британська за годинуОтб/годBtu/h
0513Ват на метр-кельвінВт/(м·К)W/(m·K)
0514Одиниця теплова британська за секунду-фут-градус РенкінаОтб/(с·фт·°Ra)Btu/(s·ft·°Ra)
0515Ват на квадратний метр-кельвінВт/(м2·К)W/(m2·K)
0516Одиниця теплова британська за секунду-квадратний-фут-градус РенкінаОтб/(с·фт2·°Ra)Btu/(s·ft2·°Ra)
0517Квадратний метр-кельвін на ват2·К)/Вт(m2·K)/W
0518Кельвін на ватК/ВтK/W
0519Ват на кельвінВт/КW/K
0520Кілоджоуль на кельвінкДж/КkJ/K
0521Джоуль на кілограм-кельвінДж/(кг·К)J/(kg·K)
0522Кілоджоуль на кілограм-кельвінкДж/(кг·К)kJ/(kg·K)
0523Одиниця теплова британська на фунт-градус Ренкіна (= 4,1868 Дж/кг·К)Отб/(фнт·°Ra)Btu/(lb·°Ra)
0524Градус Реомюра°R°R
0525Джоуль на кілограмДж/кгJ/kg
0526Кілоджоуль на кілограмкДж/кгkJ/kg
0527Мегаджоуль на кілограмМДж/кгMJ/kg
0528Одиниця теплова британська на фунт (= 2326 Дж/кг)Отб/фнтBtu/lb
0529Кельвін на метрК/мK/m
0530Джоуль на кубічний метр-кельвінДж/(м3·К)J/(m3·K)
0531Калоріякалcal0297
0532Кілокалоріяккалkcal0298
0533МегакалоріяМкалMcal0299
0534ГігакалоріяГкалGcal0300
0535Ват-секундаВт·сW·s
0536Тисяча гігакалорійтис.Гкал0301
06ЕЛЕКТРИКА
0601АмперАA0260
0602КілоамперкАkA0266
0603МіліампермАmA0259
0604МікроампермкАµA0258
0605НаноампернАnA
0606ПікоамперпАpA
0607КулонКлC0270
0608МегакулонМКлMC
0609КілокулонкКлkC
0610МілікулонмКлmC
0611МікрокулонмкКлµC
0612НанокулоннКлnC
0613ПікокулонпКлpC
0614Ампер-годинаА·годA·h0263
0615Тисяча ампер-годинтис.А·год
0616Ампер-секундаА·сA·s
0617Ампер на квадратний метрА/м2A/m2
0618Мегаампер на квадратний метрМА/м2MA/m2
0619Кілоампер на квадратний метркА/м2kA/m2
0620Ампер на квадратний сантиметрА/см2A/cm2
0621Ампер на квадратний міліметрА/мм2A/mm2
0622Ампер на метрА/мA/m
0623Кілоампер на метркА/мkA/m
0624Ампер на сантиметрА/смA/cm
0625Ампер на міліметрА/ммA/mm
0626Кулон на кубічний метрКл/м3C/m3
0627Гігакулон на кубічний метрГКл/м3GC/m3
0628Мегакулон на кубічний метрМКл/м3MC/m3
0629Кілокулон на кубічний метркКл/м3kC/m3
0630Мілікулон на кубічний метрмКл/м3mC/m3
0631Мікрокулон на кубічний метрмкКл/м3µC/m3
0632Кулон на кубічний сантиметрКл/см3C/cm3
0633Кулон на кубічний міліметрКл/мм3C/mm3
0634Кулон на квадратний метрКл/м2C/m2
0635Мегакулон на квадратний метрМКл/м2MC/m2
0636Кілокулон на квадратний метркКл/м2kC/m2
0637Мілікулон на квадратний метрмКл/м2mC/m2
0638Мікрокулон на квадратний метрмкКл/м2µC/m2
0639Кулон на квадратний сантиметрКл/см2C/cm2
0640Кулон на квадратний міліметрКл/мм2C/mm2
0641ВольтВV0222
0642МегавольтМВMV0224
0643КіловольткВkV0223
0644МілівольтмВmV0221
0645МікровольтмкВµV0220
0646Вольт на метрВ/мV/m
0647Мегавольт на метрМВ/мMV/m
0648Кіловольт на метркВ/мkV/m
0649Вольт на сантиметрВ/смV/cm
0650Вольт на міліметрВ/ммV/mm
0651Мілівольт на метрмВ/мmV/m
0652Мікровольт на метрмкВ/мµV/m
0653ФарадФF0314
0654МіліфарадмФmF
0655МікрофарадмкФµF0286
0656НанофараднФnF
0657ПікофарадпФpF0285
0658Фарад на метрФ/мF/m
0659Мікрофарад на метрмкФ/мµF/m
0660Нанофарад на метрнФ/мnF/m
0661Пікофарад на метрпФ/мpF/m
0662Кулон-метрКл·мC·m
0663ОмОмW0274
0664ТераомТОмTW
0665ГігаомГОмGW0277
0666МегаомМОмMW0276
0667КілоомкОмkW0275
0668МіліоммОмmW
0669МікрооммкОмµW
0670Ом-метрОм·мW·m
0671Гігаом-метрГОм·мGW·m
0672Мегаом-метрМОм·мMW·m
0673Кілоом-метркОм·мkW·m
0674Міліом-метрмОм·мmW·m
0675Мікроом-метрмкОм·мµW·m
0676Наноом-метрнОм·мnW·m
0677КілосименскСмkS
0678СименсСмS0296
0679МілісименсмСмmS
0680МікросименсмкСмµS
0681Сименс на метрСм/мS/m
0682Мегасименс на метрМСм/мMS/m
0683Кілосименс на метркСм/мkS/m
0684Вольт-амперВ·АV·A0237
0685Мегавольт-амперМВ·АMV·A1854
0686Кіловольт-амперкВ·АkV·A0227
0687Тисяча кіловольт-ампертис.кВ·А0228
0688Мільйон кіловольт-ампермлн.кВ·А0229
0689Вар (реактивна потужність)варvar
0690Кіловаркварkvar1855
0691Кіловольт-ампер реактивнийкВ·А реакт0231
07МАГНЕТИЗМ
0701ТеслаТлT0313
0702МілітесламТлmT
0703МікротесламкТлµT
0704НанотесланТлnT
0705ВеберВбWb0324
0706Вебер на метрВб/мWb/m
0707Кіловебер на метркВб/мkWb/m
0708ГенріГнH0287
0709МілігенрімГнmH1193
0710МікрогенрімкГнµH
0711НаногенрінГнnH
0712ПікогенріпГнpH
0713Генрі на метрГн/мH/m
0714Мікрогенрі на метрмкГн/мµH/m 
0715Наногенрі на метрнГн/мnH/m
0716Ампер-квадратний метрА·м2A·m2
0717Генрі у мінус першому степеніГн-1H-1
0718Ерстед (= 79,5775 А/м)ЕOe
0719ГаусГсGs
0720КілогаускГсkGs
0721Максвел (= 10-8 Вб)МксMx
0722Ампер-витокА·вAt
0723Гільберт (= 0,795775 А)ГбGb
0724Ньютон на ампер у квадратіН/А2N/A2
0725Джоуль на теслуДж/ТлJ//T
0726Гаусова одиниця сили електричного струму (= 3,335664·10-10 А)од.СГСI
0727Гаусова одиниця електричного заряду (= 3,335664-10-10 Кл)од.СГСQ
0728Гаусова одиниця напруженості електричного поля (= 2,99792458·104 В/м)од.СГСE
0729Гаусова одиниця електричного потенціалу (= 2,99792458·102 В)од.СГСU
0730Гаусова одиниця електричного зміщення (= 2,65442·10-7 Кл/м2)од.СГСD
0731Гаусова одиниця поляризованості (= 3,33564·10-5 Кл/м2)од.СГСP
0732Гаусова одиниця намагніченості (= 103 А/м)од.СГСM
0733Герц на вольтГц·В-1Hz·V-1
08СВІТЛО ТА СПОРІДНЕНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВИПРОМІНЕННЯ
0801Джоуль на метр у четвертому степеніДж/м4J/m4
0802Джоуль на кубічний метрДж/м3J/m30256
0803Мегаджоуль на кубічний метрМДж/м3MJ/m3
0804Джоуль на квадратний метрДж/м2J/m2
0805Ват на стерадіанВт/срW/sr
0806Ват на стерадіан-квадратний метрВт/(ср·м2)W/(sr·m2)
0807Ват на квадратний метрВт/м2W/m2
0808Канделакдcd0282
0809Кандела на квадратний метркд/м2cd/m2
0810Люкслкlx0283
0811Люкс-секундалк·сlx·s
0812Люкс-годиналк·годlx·h
0813Люменлмlm0284
0814Люмен-секундалм·сlm·s
0815Люмен-годиналм·годlm·h
0816Люмен на квадратний метрлм/м2lm/m2
0817Люмен на ватлм/Втlm/W
0818Секунда в мінус першому степені на стерадіанс-1/срs-1/sr
0819Секунда в мінус першому степені на стерадіан-квадратний метрс-1/(ср·м2)s-1/(sr·m2)
0820Секунда в мінус першому степені на квадратний метрс-12s-1/m2
0821Метр у мінус другому степенім-2m-2
0822Одиниць фотоніводн·фот
0823Квадратний метр на мольм2/мольm2/mol
0824Радіан на амперрад/Аrad/A
0825Стерадіан у мінус першому степені на метрср-1sr-1/m
0826Кубічний метр на джоуль-секунда у квадратім3/(Дж·с2)m3/(J·s2) 
0827Ват на квадратний метр-кельвін у четвертому степеніВт/(м2·К4)W/(m2·K4)
0828Ват на метр-стерадіанВт/(м·ср)W/(m·sr)
0829Джоуль на стерадіанДж/срJ/sr
0830Ват на стерадіан-кубічний метрВт/(ср·м3)W/(sr·m3)
0831Джоуль на стерадіан-квадратний метрДж/(ср·м2)J/(sr·m2)
0832Радіан-квадратний метр на кілограмрад·м2/кгrad·m2/kg
0833Діоптріядіоп.D
0834Кандела-секундакд·сcd·s
0835Метр-кельвінм·Кm·K
09АКУСТИКА
0901БелБB
0902ДецибелдБdB
0903НеперНпNp0325
0904Непер за секундуНп/сNp/s
0905Міліват на метр квадратниймВт/м2mW/m2
0906Мікроват на метр квадратниймкВт/м2µW/m2
0907Піковат на метр квадратнийпВт/м2pW/m2
0908Паскаль-секунда на метрПа·с/мPa·s/m
0909Паскаль-секунда на кубічний метрПа·с/м3Pa·s/m30267
0910Ньютон-секунда на метрН·с/мN·s/m
0911Октаваокт
0912Міліоктавамокт
0913Фонфонphon
0914Сонсонsone
0915Декада (= lg(f2/f1)) (одиниця частотного інтервалу)дек
0916Цент
(1 цент = 1/1200 окт)
центcent
10ФІЗИЧНА ХІМІЯ ТА МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА
1001Мольмольmol0272
1002Кіломолькмольkmol
1003Мілімольммольmmol
1004Мікромольмкмольµmol
1005Грам на мольг/мольg/mol
1006Кілограм на молькг/мольkg/mol
1007Кубічний метр на мольм3/мольm3/mol
1008Дециметр кубічний на мольдм3/мольdm3/mol
1009Сантиметр кубічний на мольсм3/мольcm3/mol
1010Літр на мольл/мольl/mol
1011Джоуль на мольДж/мольJ/mol
1012Кілоджоуль на молькДж/мольkJ/mol
1013Джоуль на моль-кельвінДж/(моль·К)J/(mol·K)
1014Метр у мінус третьому степенім-3m-3 
1015Кілограм на літркг/лkg/l
1016Моль на кубічний метрмоль/м3mol/m3
1017Моль на кубічний дециметрмоль/дм3mol/dm3
1018Кіломоль на кубічний метркмоль/м3kmol/m3
1019Моль на літрмоль/лmol/l
1020Моль на кілограммоль/кгmol/kg
1021Мілімоль на кілограмммоль/кгmmol/kg
1022Кулон-квадратний метр на вольтКл·м2C·m2/V
1023Джоуль на кельвінДж/КJ/K0255
1024Кулон на мольКл/мольC/mol
1025Сименс-квадратний метр на мольСм·м2/мольS·m2/mol
1026Радіан-квадратний метр на мольрад·м2/мольrad·m2/mol
1027Моль за секундумоль/сmol/s
1028Моль на кубічний метр-секундумоль/(м3·с)mol/(m3·s)
1029Кулон-квадратний метр на вольт-мольКл·м2/(В·моль)C·m2/(V·mol)
1030Метр у мінус третьому степені за секундум-3rn-3/s
1031Кілограм на кулонкг/Клkg/C
1032Моль на квадратний метрмоль/м2mol/m2
1033Грам на літрг/лg/l 
1034Міліграм на мілілітрмг/млmg/ml
1035Моль у мінус першому степенімоль-1mol-1
1036Джоуль-секунда-моль у мінус першому степеніДж·с·моль-1J·s·mol-1
1037Проміле
1038Міліграм на грам (масова частка)мг/гmg/g
1039Джоуль-тесла у мінус першому степеніДж·Тл-1J·T-1
1040Секунда у мінус першому степені-тесла у мінус першому степеніс-1·Тл-1s-1·T-1
1041Кубічний метр-кілограм у мінус першому степені-секунда у мінус другому степенім3·кг-1·с-2m3·kg-1·s-2
11АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА
1101Ампер-квадратний метр на джоуль-секундуА·м2/(Дж·с)A·m2/(J·s)
1102Електрон-вольтеВeV
1103Кілоелектрон-вольткеВkeV
1104Мегаелектрон-вольтМеВMeV
1105Гігаелектрон-вольтГеВGeV
1106БекерельБкBq0323
1107КілобекерелькБкkBq
1108МегабекерельМБкMBq
1109ЕксабекерельЕБкEBq
1110ПетабекерельПБкPBq
1111ТерабекерельТБкTBq
1112Бекерель на кілограмБк/кгBq/kg
1113Кілобекерель на кілограмкБк/кгkBq/kg
1114Мегабекерель на кілограмМВк/кгMBq/kg
1115ГігабекерельГБкGBq1859
1116Бекерель на мольБк/мольBq/mol
1117Бекерель на кубічний метрБк/м3Bq/m3
1118Джоуль на нуклонДж/нуклJ/nucl
1119Бекерель на квадратний метрБк/м2Bq/m2
1120Джоуль-секундаДж·сJ·s
12ЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ ТА ЙОНІЗУВАЛЬНІ ВИПРОМІНЕННЯ
1201Барн (= 1·10-28 м2)бb
1202Квадратний метр на джоульм2/Джm2/J
1203Квадратний метр на стерадіан-джоульм2/(ср·Дж)m2/(sr·J)
1204Одиниць(частинок) на секунду-квадратний метр1/(с·м2)1/(c·m2)
1205Квадратний метр на стерадіанм2/срm2/sr
1206Джоуль на метрДж/мJ/m
1207Електрон-вольт на метреВ/мeV/m
1208Джоуль-квадратний метрДж·м2J·m2
1209Електрон-вольт-квадратний метреВ·м2eV·m2
1210Джоуль-квадратний метр на кілограмДж·м2/кгJ·m2/kg
1211Електрон-вольт-квадратний метр на кілограмеВ·м2/кгeV·m2/kg
1212Квадратний метр на вольт-секундум2/(В·с)m2/(V·s)
1213Кубічний метр за секундум3m3/s0933
1214Секунда в мінус першому степені на кубічний метрс-13s-1/m3
1215КюріКіCi1861
1216КілокюрікКіkCi1034
1217МілікюрімКіmCi1360
1218МікрокюрімкКіµCi
1219ЗівертЗвSv
1220МілізівертмЗвmSv
1221МікрозівертмкЗвµSv
1222РадРДrd
1223Ґрей (= 1 Дж/кг)ГрGy0322
1224ТераґрейТГрTGy
1225ГігаґрейГГрGGy
1226МегаґрейМГрMGy
1227КілоґрейкГрkGy
1228МіліґреймГрmGy
1229МікроґреймкГрµGy
1230Ґрей за секундуГр/сGy/s
1231Квадратний метр на кілограмм2/кгm2/kg
1232Ват на кубічний метрВт/м3W/m3
1233Ват на кілограмВт/кгW/kg
1234Ґрей-квадратний метр за секундуГр·м2Gy·m2/s
1235Ґрей-квадратний метр на секунду-бекерельГр·м2/(сБк)Gy·m2/(s·Bq)
1236Зіверт за секундуЗв/сSv/s
1237Мілізіверт за секундумЗв/сmSv/s
1238Мікрозіверт за секундумкЗв/сµSv/s
1239Кюрі на кілограмКі/кгCi/kg
1240Кілокюрі на кілограмкКі/кгkCi/kg
1241Мілікюрі на кілограммКі/кгmCi/kg
1242Мікрокюрі на кілограммкКі/кгµCi/kg
1243Ампер на кілограмА/кгA/kg
1244Секунда у мінус першому степені на квадратний метр-джоуль1/(с·м2·Дж)1/(s·m2·J)
1245Секунда у мінус першому степені на квадратний метр-джоуль-стерадіан1/(с·м2·Дж·ср)1/(s·m2·J·sr)
1246РентгенРR
1247МілірентгенмРmR 
1248МікрорентгенмкРµR
1249Мілірентген за годинумР/годmR/h
1250Мікрорентген за годинумкР/годµR/h
1251Кулон на кілограмКл/кгC/kg1867
1252Бер (біологічний еквівалент рентгена, рем) (= 0,01 Зв = 100 ерг/г)берrem
1253Мілізіверт за годинумЗв/годmSv/h
1254Мілізіверт за хвилинумЗв/хвmSv/min
1255Мікрозіверт за хвилинумкЗв/хвµSv/min
1256Частинка на хвилину-сантиметр квадратнийчаст/(хв·см2)
1257Метр у мінус другому степені за секундум-2m-2/s
13ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА
1301Секунда на кубічний метрс/м3s/m3
1302Джоуль у мінус першому степені – метр у мінус третьому степеніДж-1·м-3J-1·m-3
1303Електрон-вольт у мінус першому степені – метр у мінус третьому степеніеВ-1·м-3eV-1·m-3
1304Ангстрем у мінус першому степені-1-1
1305Вольт у квадраті на кельвін у квадратіВ22V2/K2
1306Кубічний метр на кулонм3/Клm3/C
1307Вольт на кельвінВ/КV/K
1308Мілівольт на кельвінмВ/КmV/K
1309Ампер на квадратний метр-кельвін у квадратіА/(м2·К2)A/(m2·K2)
1310Джоуль у мінус першому степені на кубічний метрДж-13J-1/m3
1311Секунда на радіан-кубічний метрс/рад·м3s/rad·m3
14СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
1401Тисяча гектарівтис.га0062
1402Мільйон гектарівмлн.га0064
1403Гектар умовний еталоннийга умов.етал0087
1404Тисяча гектарів умовних еталоннихтис.га умов. етал0088
1405Мільйон гектарів умовних еталоннихмлн.га умов. етал0089
1406Центнер з гектарац/га1136
1407Головаголова0635
1408Тисяча голівтис.голів0636
1409Мільйон голівмлн.голів0637
1410Умовна головаумов.голова1131
1411Голова приплодуголова приплод1229
1412Мільйон штук молоднякамлн.шт.молод0789
1413Птахо-місцептах.місц0745
1414Тисяча птахо-місцьтис.птах.місц0746
1415Мільйон птахо-місцьмлн.птах.місц0747
1416Ското-місцескот.місц0757
1417Тисяча ското-місцьтис.скот.місц0758
1418Мільйон ското-місцьмлн.скот.місц0759
1419Тисяча племінних курей-несучоктис.плем.кур. несуч1006
1420Тисяча курей-несучоктис.кур.несуч0944
1421Мільйон курей-несучокмлн.кур.несуч1096
1422Тисяча корівтис.корів0951
1423Тисяча вівцематоктис.вівцематок0952
1424Умовний трактор (потужністю у 15 к.с.)умов.трактор0767
1425Умовний еталонний тракторумов.етал. трактор0768
1426Тисяча умовних еталонних тракторівтис.умов.етал. трактор0769
1427Тисяча кінських силтис.к.с.0239
1428Мільйон кінських силмлн.к.с. 0240
1429Одиниця на кінську силуодн/к.с.0494
1430Секція на тисячу кінських силсекц/тис.к.с.0526
1431Тисяча тонн комбікормів за добутис.т комбік/доб0389
1432Штука з одного гектарашт/га0544
1433Комбайно-денькомб.дн0501
1434Тисяча тонн забійної маситис.т забійн. маси0036
1435Центнер живої масиц жив.маси0180
1436Тонна живої масит жив. маси0181
1437Тисяча тонн живої маситис.т жив.маси0182
1438Мільйон тонн живої масимлн.т жив.маси0183
1439Тонна загального білкат загал.білка0836
1440Центнер кормових одиницьц корм.одн1018
1441Тисяча тонн переробки за добутис.т перероб/доб0914
1442Тисяча центнерів переробки за добутис.ц перероб/доб0847
1443Тонна переробки за змінут перероб/змін1227
1444Тонна переробки за добут перероб/доб 0575
1445Тонна переробки за рікт перероб/р.0572
1446Тонна переробки за сезонт перероб/сез0577
1447Тисяча тонн переробки за сезонтис.т перероб/сез0917
1448Тисяча декалітрів вироблення виноматеріалів за ріктис.дал вироб вин.матер/р.0585
1449Тисяча тонн переробки за ріктис.т перероб/р.0849
1450Тонна комбікормів за добут комбік/доб0926
1451Тонна переробкит перероб.0444
1452Тракторо-деньтрактор.дн0535
1453Кормо-денькормо.дн0570
1454Мільйон центнерів кормових одиницьмлн.ц корм.од
1455Мільйон тонн кормових одиницьмлн.т корм.од0893
1456Мільйон голів м’ясної птицімлн.голів м’ясн.птиц0996
1457Бджолосім’ябджсім
1458Тисяча бджолосімейтис.бджсім1255
1459Тисяча тонн кормових одиницьтис.т корм.од1254
1460Кубічний метр деревини у чистотім3 дерев.чист1280
1461Тисяча центнерівтис.ц0169
15ГІРНИЦТВО
1501Кілограм уранукг U1903
1502Стовбур шахтистов.шахт1045
1503Потужність дільниці у мільйон тоннпотуж.діл. млн.т1081
1504Тонна гірської маси за людино-змінут гір.маси/люд.змін1201
1505Тисяча метрів свердловинтис.м сверд1317
1506Тисяча кубічних метрів газу за годинутис.м3 газ/год1324
1507Кілограм оксиду каліюкг K2O1895
1508Метр умовних трубм умов.труб0558
1509Кілометр умовних трубкм умов.труб0862
1510Тисяча кілометрів умовних трубтис.км умов. труб0863
1511Мільйон кілометрів умовних трубмлн.км умов. труб0741
1512Тисяча кілометрів умовних труб діаметром 200 ммтис.км умов. труб діам 200 мм
1513Мільйон кубічних метрів за рікмлн.м3/р.0828
1514Мільйон тонн умовного паливамлн.т умов.пал0887
1515Кубічний кілометркм31029
1516Мільйон кубічних метрів за добумлн.м3/доб1030
1517Мільйон кубічних метрів газу за годинумлн.м3 газ/год1031
1518Свердловинасверд1107
1519Тонна каталізаторівт каталіз1215
1520Тисяча кубічних метрів за годинутис.м3/год0938
1521Кілограм пероксиду воднюкг H2O2
1522Тисяча тонн за ріктис.т/р.0919
1523Водневий показник (pH)pHpH
1524Тисяча тонн умовного паливатис.т умов.палива0200
1525Тисяча тонн широкої фракціїтис.т шир.фр
1526Мільйон фізичних тоннмлн.фіз.т0903
1527Кілограм азотукг N 1898
1528Кілограм гідроокису каліюкг KOH 1897
1529Кілограм гідроокису натріюкг NaOH 1900
1530Кілограм пойменованої речовиникг пойменов. реч 1891
1531Кілограм п’ятиокису фосфорукг P2O5 
1532Кілограм хлорид холінукг C5H14CINO
1533Тонна металовальцьовання (металопрокату)т мет.вал0203
1534Тонна кам’яного литват кам.лит0042
16ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ЧАСТИНА 1
1601Шпуляшпуля0073
1602Тисяча шпультис.шпуль1078
1603Котушкакотуш0664
1604Тисяча котушоктис.котуш0665
1605Тисяча умовних котушоктис.умов.котуш0666
1606Мільйон умовних котушокмлн.умов.котуш1075
1607Моток пряжімот.пр0701
1608Клубокклуб0706
1609Тисяча клубківтис.клуб0707
1610Веретеноверет0630
1611Тисяча веретентис.верет0631
1612Мільйон веретенмлн.верет0632
1613Тисяча прядильних веретентис.пряд.верет0562
1614Тисяча прядильних місцьтис.пряд.місць
1615Ткацький верстатткац.верст1109
1616Тисяча кілометрів волокнатис.км волокн1118
1617Пара (2 шт.)пар0715
1618Тисяча партис.пар0716
1619Мільйон пармлн.пар0717
1620Мільярд пармлрд.пар0718
1621Тисяча умовних банок за змінутис.умов.бан/змін0916
1622Мільйон умовних банок за рікмлн.умов.бан/р.0920
1623Тонна м’яса за змінут м’яс/змін0924
1624Тонна молока за змінут молока/змін0925
1625Тонна штучного формового хліба з оббивного борошна розважуванням 1 кг за добут штуч.форм.хліб. з оббивн. бор розв. 1кг/доб0464
1626Тонна шкідливих речовин за рікт шкід.реч/р.1327
1627Тисяча тонн вироблення продукції за ріктис.т вироб. прод/р.1283
1628Автоматавтомат1077
1629Апаратапарат1342
1630Горнгорн1403
1631Дільницядільн0395
1632Заводзавод1050
1633Кругкруг0686
1634Тисяча кругівтис.круг0478
1635Одиниця устаткованняод.устатк1152
1636Підприємствопідпр1345
1637Робоче місцероб.місц1389
1638Верстато-годинаверст.год0527
1639Верстато-місяцьверст.міс0528
1640Верстатверст1055
1641Тонна напилюваного металут напил.мет0466
1642Тонна пари за годинут пари/год0533
1643Тисяча тонн пари за годинутис.т пари/год0909
1644Тисяча зубцівтис.зуб1001
1645Тонна тягит тяги0019
1646Цехцех1051
1647Циклцикл0788
1648Чарункачарун0810
1649Тисяча чаруноктис.чарун0811
1650Елементелем1374
17ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ЧАСТИНА 2
1701Знакзн1170
1702Тисяча знаківтис.зн0850
1703Інтервал (між рядками)інт
1704Крок (кількість знаків на дюйм)крокpitch
1705Піксель (крапка матричного знака)піксpixel
1706Пункт (= 1/72 дюйма)пpt0961
1707Нонпарель (6 п)нонпарель
1708Петит (8 п)петит
1709Корпус (10 п)корп
1710Цицеро (12 п)ццрcicero
1711Півквадрат (24 п)півквадрат
1712Квадрат (48 п)квадрат
1713Словосл1171
1714Рядокрд0842
1715Сторінкасторpage
1716Аркушарк0694
1717Сто аркушів100 арк0820
1718Тисяча аркушівтис.арк0695
1719Аркуш авторський (= 40000 зн.)арк.авт0837
1720Аркуш обліково-видавничий (= 40000 зн.)арк.об.вид0840
1721Аркуш паперовийарк.пап0838
1722Аркуш фізичний друкарськийарк.фіз.др
1723Аркуш умовний друкарськийарк.умов.др
1724Аркуш друкарськийарк.др0839
1725Тисяча друкарських аркушівтис.арк.др1284
1726Аркуш приведенийарк.прив0832
1727Аркуш-відбитокарк.відб
1728Мільйон аркушів-відбитківмлн.арк.відб 0949
1729Мільйон аркушів-відбитків, приведених до формату 60х90 сммлн.арк. відб. прив. до ф.60х90 см0477
1730Аркуш наборуарк.наб
1731Аркуш описуарк.оп0822
1732Тисяча аркушів наборутис.арк.наб
1733Аркуш мікрофішіарк.мкфш
1734Відбиток поліграфічнийвідб.полігр1014
1735Фарбо-відбитокфарб.відб
1736Тисяча фарбо-відбитківтис.фарб.відб
1737Мільйон фарбо-відбитківмлн.фарб.відб0943
1738Мільйон фарбо-відбитків, приведених до формату 60х90 сммлн.фарб.відб прив. до ф. 60х90 см0476
1739Зошитзош0843
1740Зшиток (газет тощо)зш
1741Книгакн.0684
1742Тисяча книгтис.кн.0685
1743Томтом0766
1744Секція друкованасекц.др1042
1745Копіякопія1207
1746Текатека
1747Тисяча тектис.тек0713
1748Стопа паперу (= 480 аркушів)стоп.пап
1749Смуга газетнасмуг. га
1750Шпальташп
1751Рядок газетної сторінки, надрукованої шрифтом ”агат”рядок газ.стор шр.”агат”
1752Слайдслайд1206
1753Негативнег.1210
1754Примірникприм0807
1755Тисяча примірниківтис.прим0816
1756Мільйон примірниківмлн.прим0808
1757Мільйон примірників 4-сторінкових газет формату А2млн.прим.газет ф.А20480
1758Тисяча томів книжкового фондутис.томів кн. фонд1388
1759Одиниця зберіганняод.зб
1760Тисяча одиниць зберіганнятис.од.зб
1761Абонентабон1112
1762Відвідуваннявідвідув
1763Постійно діючий запитПДЗ
1764Метрополицім.полиц
1765Комплект річнийкомпл.р.
1766Бобіна кінофотобоб.кф0616
1767Відеорулон (кінофото)відеорул.кф0855
1768Кадр кінофотокадр кф1208
1769Видання періодичневид.період
1770Карат золотий (= 15,517 г)кар.золот
1771Тисяча каратів золотихтис.кар. золот
1772Карат алмазний (= 2,053 мг)кар. алмаз
1773Метричний карат (= 200 мг)карcar
1774Тисяча каратів метричнихтис.кар
1775Каратна проба благородних металівкарат.проба благ.мет0761
1776Тисяча фарбо-відбитків, приведених до формату 60х90 смтис.фарб. відб.прив.до ф.60х90 см
1777Тисяча аркушів-відбитків, приведених до формату 60х90 смтис.арк. відб.прив.до ф.60х90 см
1778Тисяча примірників 4-шпальтових газет формату А2тис.прим 4-шп газет ф.А2
18ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА. ГАЗО- І ВОДОПОСТАЧАННЯ
1801Кінська сила за добук.с./доб0217
1802Мільйон кінських сил за добумлн.к.с./доб1258
1803Мільйон кінських сил за рікмлн.к.с./р.1257
1804Тисяча кіловаттис.кВт0215
1805Мільйон кіловатмлн.кВт0216
1806Тисяча кіловат-годинтис.кВт·год0246
1807Мільйон кіловат-годинмлн.кВт·год0247
1808Мільярд кіловат-годинмлрд.кВт·год0248
1809Калорія за годинукал/год0495
1810Кілокалорія за годинуккал/год0496
1811Гігакалорія за годинуГкал/год0571
1812Тисяча гігакалорій за годинутис.Гкал/год0497
1813Стандартна кілокалоріястанд.ккал0554
1814Стандартна кілокалорія за годинустанд.ккал/год0559
1815Тисяча стандартних кілокалорій за годинутис.станд.ккал/год1168
1816Мільйон гігакалоріймлн.Гкал0908
1817Тисяча натуральних кіловольт-ампертис.нат.кВ·А0906
1818Тисяча натуральних кіловольт-ампер реактивнихтис.нат.кВ·А реак0907
1819Тисяча кіловольт-ампер реактивнихтис.кВ·А реак0232
1820Мільйон кіловольт-ампер реактивнихмлн.кВт·А реак0233
1821Тисяча робочих кілокалорій за годинутис.роб.ккал/год0565
1822Тисяча кубічних метрів стічних вод за добутис.м3 стіч. вод/доб0929
1823Тисяча кубічних метрів обігової води за добутис.м3 обіг. вод/доб1326
1824Кілометр водоводу та мережікм водов.мереж1382
1825Кілометр колектора та мережікм колект.мереж1383
1826Кілометр мережі газифікаціїкм мереж.газиф1384
1827Кубічний метр на тисячу жителівм3/тис.жит0668
1828Ефективна потужністьеф.потуж 1853
1829Ват-година на обертВт·год/обW·h/r
1830Вар-година на обертвар·год/обvar·h/r
1831Оберт на кіловат-годинуоб/кВт·годr/kW·h
1832Оберт на кіловар-годинуоб/квар·годr/kvar·h
1833Відсоток на 1 °C%/°C%/°C
1834Кіловат-година на поділкукВт·год/поділкуkW·h/point
1835Мегават-година на поділкуМВт·год/ поділкуMW·h/point
1836Децибел-ампердБ·АdB·A
19БУДІВНИЦТВО
1901Квадратний метр житлової площім2житл.площ0071
1902Тисяча квадратних метрів житлової площітис.м2 житл. площ0072
1903Мільйон квадратних метрів житлової площімлн.м2 житл. площ0968
1904Тисяча квадратних метрів підлогитис.м2 підл0067
1905Квадратний метр загальної площім2 заг.площ0077
1906Тисяча квадратних метрів загальної площітис.м2 заг. площ0078
1907Мільйон квадратних метрів загальної площімлн.м2 заг. площ0066
1908Тисяча квадратних метрів покриттятис.м2 пок1093
1909Квадратний метр покриття будівлім2 пок.буд0101
1910Тисяча квадратних метрів покриття будівлітис.м2 пок.буд0824
1911Панельпанел0851
1912Тисяча панелейтис.панел1267
1913Тисяча квадратних метрів покрівельної поверхнітис.м2 покрів. поверх0074
1914Квартиракварт1337
1915Тисяча квартиртис.кварт0940
1916Комплекскомп0670
1917Штука умовних блоківшт.умов.блок0803
1918Тисяча штук умовних блоківтис.шт.умов.блок0841
1919Мільйон штук умовних блоківмлн.шт.умов.блок1150
1920Тисяча штук умовної цеглитис.шт.умов. цегл0804
1921Мільйон штук умовної цеглимлн.шт.ум.цегл0805
1922Тисяча штук стандартної умовної цеглитис.шт.стан.умов.цегл1871
1923Тонна моноблоківт монобл1084
1924Квадратний метр покрівельної поверхнім2 покрів.поверх0130
1925Приведений ремонтприв.рем0470
1926Кубічний метр охолоджуваного будівельного об’ємум3 охл.буд. об’єму0471
1927Тисяча кубічних метрів плиттис.м3 плит1273
1928Тисяча фарбопрогонівтис.фарб.прог
1929Кількість будівелькільк.буд
1930Рамарам1161
1931Тисяча рамтис.рам0953
20ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ. ЧАСТИНА 1
2001Коморакомор 1053
2002Тисяча штук виробівтис.шт.вироб0483
2003Мільйон штук виробівмлн.шт.вироб1058
2004Трильйон штук виробівтрлн.шт.вироб
2005Мільярд комплектівмлрд.компл0675
2006Партіяпартія0720
2007Тонна товарної рибит тов.риб0548
2008Тонн товарного продуктут тов.продукт0897
2009Штукашт0796
2010Десять штук10 шт0783
2011Дюжина штукдюж.шт1880
2012Сто штук100 шт0797
2013Тисяча штуктис.шт0798
2014Мільйон штукмлн.шт0799
2015Мільярд штукмлрд.шт0800
2016Умовна штукаумов.шт0801
2017Тисяча умовних штуктис.умов.шт0802
2018Мільйон умовних штукмлн.умов.шт0749
2019Штука на тисячу мешканцівшт/тис.мешк0618
2020Штука на десять тисяч мешканцівшт/дес.тис. мешк
2021Кількість назвкільк.назв1140
2022Кубічний метр місткостім3 містк0133
2023Тисяча кубічних метрів місткостітис.м3 містк
2024Складський кубічний метрсклад.м30138
2025Кілограм місткостікг містк0174
2026Тонна місткостіт містк1314
2027Бочкабочк0621
2028Бочонокбочон
2029Квадратний метр на тоннум2m2/t
2030Тисяча квадратних метрів складської площітис.м2 склад. площ0885
2031Ампулаампул0601
2032Тисяча ампултис.ампул0602
2033Мільйон ампулмлн.ампул0603
2034Балонбалон0604
2035Тисяча балонівтис.балон0605
2036Мільйон балонівмлн.балон0606
2037Тисяча умовних балонівтис.умов.балон
2038Мільйон умовних балонівмлн.умов.балон
2039Банкабанк0607
2040Мільйон банокмлн.банк0609
2041Тисяча баноктис.банк0608
2042Умовна банкаумов.банк0610
2043Тисяча умовних баноктис.умов.банк0611
2044Мільярд умовних банокмлрд.умов.банк0613
2045Мільйон умовних банокмлн.умов.банк0612
2046Бутельбутель
2047Короб картоннийкороб карт1384
2048Каністраканістр0663
2049Контейнерконт0676
2050Тисяча контейнерівтис.конт0677
2051Банка консервнабанк.консерв
2052Коробкакор0681
2053Тисяча коробоктис.кор0682
2054Мільйон коробокмлн.кор0683
2055Бочка дерев’янабочк. дерев 
2056Бочка металева на 10 кгбочк.метал. 10 кг
2057Бочка металевабочк.метал
2058Бочка металева на 15 кгбочк.метал. 15 кг
2059Бочка металева на 115 кгбочк.метал. 115 кг
2060Мішокміш0823
2061Пляшкапляш0622
2062Тисяча пляшоктис.пляш0623
2063Мільйон пляшокмлн.пляш0624
2064Тисяча пляшок у переведенні на пляшки місткістю 0,8 літратис.пляш.перев пляш. 0,8 л0835
2065Мільйон пляшок за рікмлн.пляш./р.0854
2066Мільйон півлітрівмлн.півл0856
2067Тонна фасовки за добут фасов/доб1228
2068Тисяча штук у 200-літровому обчисленнітис.шт.200 л обчисл0431
2069Тисяча штук у 50-літровому обчисленнітис.шт.50 л обчисл0432
2070Флаконфлак0784
2071Тисяча флаконівтис.флак0785
2072Мільйон флаконівмлн.флак0786
2073Цистернацистерн0790
2074Умовна цистернаумов.цистерн0791
2075Ящикящ0812
2076Сто ящиків100 ящ1872
2077Тисяча ящиківтис.ящ0813
2078Мільйон ящиківмлн.ящ0814
2079Умовний ящикумов.ящ0563
2080Тисяча умовних ящиківтис.умов.ящ0958
2081Барабанбарабан0614
2082Бобінабоб0616
2083Тисяча бобінтис.боб0617
2084Бухтабухт
2085Тисяча бухттис.бухт1033
2086Кипакипа0667
2087Літр чистого спиртул чист.спирт 1888
2088Гектолітр чистого спиртугл чист.спирт1889
21ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ. ЧАСТИНА 2
2101Тисяча наборівтис.набор0479
2102Пакованняпаков0778
2103Сто паковань100 паков1882
2104Тисяча пакованьтис.паков0779
2105Мільйон пакованьмлн.паков0760
2106Тисяча умовних пакованьтис.умов.паков
2107Мільйон умовних пакованьмлн.умов.паков1151
2108Дюжина пакованьдюж.паков1881
2109Пакувальне місцепакув.місц1163
2110Пакунокпак0719
2111Тисяча пакунківтис.пак0196
2112Пачкапач0728
2113Тисяча пачоктис.пач0729
2114Мільйон пачокмлн.пач0702
2115Тисяча пучківтис.пуч1281
2116Рулонрул0750
2117Дюжина рулонівдюж.рул1878
2118Мільйон рулонівмлн.рул0765
2119Складсклад1012
2120Тюбиктюб0777
2121Тисяча тюбиківтис.тюб0484
2122Мотокмот0701
2123Набір (товару)набір0704
2124Драхма торговельна (= 1,77184 г)драх.тdm
2125Драхма аптекарська та тройська (= 3,88793 г)драх.ап драх.трdm ap,dm tr
2126Фунт аптекарський та тройський (= 0,3732417 кг)фнт.ап фнт.трlp ap, lp tr1852
2127Грос (= 144 шт)грос 0638
2128Великий грос (= 12 гросів)вел.грос 1874
2129Гектограм (= 100 г)ггhg1828
2130Гектокілограм (= 100 кг)гкгhkg
2131Гектометр (= 100 м)гмhm1802
2132Два десяткидва дес 1873
2133Десять пар10 пар 1875
2134Децитонна (= 100 кг)дтdt
2135Джиль (амер.) (= 0,118294 дм3)джл (амер.) 
2136Дюжина (= 12 штук)дюжина 0641
2137Дюжина пардюжина пар 1876
2138Квартер (англ.) (= 12,7006 кг = 28 фунтів)квартерqr1841
2139Квінтильйон штукквінт.шт 1885
2140Корд (= 3,63 м3)корд 1826
2141Короткий стандарт (= 7200 сірників)кор. стандарт 1879
2142МегаметрМмMm1801
2143Міжнародна одиницяміжн.одн 0650
2144Сто міжнародних одиниць100 міжн.одн 1894
2145Мільйон міжнародних одиницьмлн.міжн.одн 
2146Міцність спирту за масоюміцн.спирт. мас 1886
2147Пінта (англ.) (= 0,568262 дм3)пінта 1811
2148Сантиграм (= 0,01 г)сгcg1830
2149Стандартстандарт 1825
2150Сто листів100 лст 
2151Стоун (англ.) (= 6,350293 кг)стоун 1840
2152Тисяча борд футів (= 2,36 м3)тис.борд фт 
2153Тисяча кубічних метрів за добутис.м3/доб 0997
2154Центал (англ.) (= 45,359237 г)центалctl
2155Грам подільних ізотопівг поділ.ізотоп 1862
2156Тисяча рулонівтис.рул0751
22ТРАНСПОРТ. ЧАСТИНА 1
2201Тонна вантажопідйомностіт вантажопідйом0039
2202Тонна чистої вантажопідйомностіт чист.вантажопідйом0190
2203Умовна тоннаумов.т0192
2204Тисяча умовних тоннтис.умов.т0193
2205Мільйон умовних тоннмлн.умов.т0194
2206Вагоно-деньваг.дн0393
2207Тисяча вагоно-днівтис.ваг.дн 
2208Вагоно-кілометрваг.км 
2209Тисяча вагоно-кілометрівтис.ваг.км0394
2210Вагоно-годинаваг.год0400
2211Тисяча вагоно-годинтис.ваг.год 
2212Контейнеро-кілометрконт.км 0401
2213Тисяча контейнеро-кілометрівтис.конт.км 
2214Локомотиво-кілометрлок.км0402
2215Мільйон локомотиво-кілометрівмлн.лок.км
2216Локомотиво-годиналок.год0404
2217Пасажиро-кілометрпас.км0414
2218Тисяча пасажиро-кілометрівтис.пас.км0415
2219Мільйон пасажиро-кілометрівмлн.пас.км0416
2220Мільярд пасажиро-кілометрівмлрд.пас.км0417
2221Пасажиро-кілометр на місцепас.км/місц0418
2222Пасажиро-кілометр на пасажиро-місцепас.км/пас. місц0419
2223Пасажир на пасажиро-місцепас/пас.місц0420
2224Пасажиро-місцепас.місц0421
2225Тисяча пасажиро-місцьтис.пас.місц0422
2226Пасажиро-місце-кілометрпас.місц.км0423
2227Пасажиро-місце-добапас.місц.доб0425
2228Потяго-кілометрпотяг.км0428
2229Потяго-годинапотяг.год0429
2230Мільйон тепловозо-кілометрівмлн.тепловоз. км0433
2231Тисяча тонно-кілометрівтис.ткм0450
2232Мільйон тонно-кілометрівмлн.ткм0451
2233Мільярд тонно-кілометрівмлрд.ткм0452
2234Тисяча брутто-тонно кілометрівтис.брутто ткм0454
2235Мільйон брутто-тонно кілометрівмлн.брутто ткм0455
2236Мільярд брутто-тонно кілометрівмлрд.брутто ткм0456
2237Тонно-кілометр приведенийткм привед0457
2238Тисяча тонно-кілометрів приведенихтис.ткм привед0458
2239Мільярд тонно-кілометрів приведенихмлрд.ткм привед1248
2240Мільйон тонно-кілометрів тарифнихмлн.ткм тариф
2241Тисяча тонно-пасажиро-кілометрівтис.т.пас.км0460
2242Мільйон тонно-пасажиро-кілометрівмлн.т.пас.км
2243Електровозо-кілометрелектровоз.км0462
2244Тисяча електровозо-кілометрівтис.електровоз.км0463
2245Вагон за добуваг/доб0490
2246Тисяча вагонів за добутис.ваг/доб
2247Вагонваг0626
2248Тисяча вагонівтис.ваг0627
2249Умовний вагонумов.ваг0628
2250Вагоно-комплектваг.компл0629
2251Тисяча локомотивівтис.локом0696
2252Пасажирпасажир0725
2253Тисяча пасажирівтис.пасажир0726
2254Мільйон пасажирівмлн.пасажир0727
2255Кілограм умовного паливакг умов.палив0734
2256Потягпотяг0735
2257Ешелонешел0809
2258Мільйон тонн вантажу на рікмлн.т вантаж/р.0829
2259Посадочне місцепосад.місц0948
2260Мільйон брутто-тоннамлн.брутто т1057
2261Потяг за добупотяг/доб1071
2262Мільйон електровозо-кілометрівмлн.електровоз км1166
2263Тисяча вагонів у середньому за добутис.ваг.в середн/доб1196
2264Мільйон вагоно-кілометрівмлн.ваг.км1197
2265Мільйон потяго-кілометрівмлн.потяг.км
2266Обсяг перевезень у тоннахобсяг перев.т
2267Брутто-тоннабрутто т0179
2268Тисяча тонн тягитис.т тяги
2269Тонна умовного вантажут умов.вантаж0195
2270Платний кілометрплат.км0024
2271Тисяча платних кілометрівтис.плат.км1262
2272Мільйон платних кілометрівмлн.плат.км0025
2273Автомобіле-добаавто.доб
2274Тисяча автомобіле-дібтис.авто.діб1316
2275Автотоннаавто.т0204
2276Тисяча автотоннтис.авто.т0467
2277Мільйон автотоннмлн.авто.т
2278Автомобіль умовнийавто.умов0600
2279Автомобільавто0945
2280Тисяча автомобілівтис.авто0946
2281Автоцистернаавтоцистер
2282Кілометр на людинукм/люд1340
2283Кілометр одиничного шляхукм один.шлях1406
2284Тисяча тонн на кілометртис.т/км1400
2285Кілометр за добукм/доб0332
2286Брутто-тонно-кілометрбрутто ткм 
2287Десять тисяч брутто-тонно-кілометрів10 тис. брутто ткм1393
2288Десять тисяч тонно-кілометрів10 тис. ткм1394
2289Умовний кілометрумов.км0878
2290Тисяча умовних кілометрівтис.умов.км0049
2291Кілометр приведенийкм прив0858
23ТРАНСПОРТ. ЧАСТИНА 2
2301Автомобіле-годинаавто.год0390
2302Тисяча автомобіле-годинтис.авто.год
2303Мільйон автомобіле-годинмлн.авто.год
2304Автомобіле-деньавто.дн0391
2305Тисяча автомобіле-днівтис.авто.дн
2306Мільйон автомобіле-днівмлн.авто.дн
2307Автомобіле-тонно-деньавто.т.дн
2308Тисяча автомобіле-тонно-днівтис.авто.т.дн
2309Мільйон автомобіле-тонно-днівмлн.авто.т.дн
2310Автомобіле-місце-деньавто.місц.дн
2311Тисяча автомобіле-місце-днівтис.авто.місц. дн
2312Мільйон автомобіле-місце-днівмлн.авто.місц. дн
2313Автомобіле-кілометравто.км0392
2314Тисяча автомобіле-кілометрівтис.авто.км
2315Мільйон автомобіле-кілометрівмлн.авто.км
2316Тисяча тоннтис.т0170
2317Мільйон тоннмлн.т0172
2318Водотоннажністьводотон1834
2319Тисяча мильтис.миль
2320Мільйон мильмлн.миль0868
2321Миля за добумиля/доб0333
2322Тисяча морських мильтис.м.миль0048
2323Тонно-милят.миля0435
2324Тисяча тонно-мильтис.т.миль0436
2325Мільйон тонно-мильмлн.т.миль0437
2326Мільярд тонно-мильмлрд.т.миль0438
2327Мільйон тонно-миль приведенихмлн.т.миль. приведен1247
2328Тонно-миля на тонну вантажопідйомностіт.миля/т вантажпідйом0536
2329Тоннажо-рейстнж.рейс0446
2330Тоннажо-милятнж.миля0440
2331Тисяча тоннажо-мильтис.тнж.миль0441
2332Мільйон тоннажо-мильмлн.тнж.миль
2333Мільярд тоннажо-мильмлрд.тнж. миль
2334Тоннажо-добатнж.доб0447
2335Тисяча тоннажо-дібтис.тнж.діб
2336Мільйон тоннажо-дібмлн.тнж.діб0448
2337Тонна на судно-добут/судно.добу1016
2338Тисяча тонн тоннажутис.т тнж
2339Тисяча тонн вантажу за ріктис.т вантаж/р.1116
2340Пасажиро-миляпас.миля0426
2341Тисяча пасажиро-мильтис.пас.миль
2342Мільйон пасажиро-мильмлн.пас.миль
2343Причалпричал1322
2344Погонний метр причалупог.м причал1003
2345Погонний кілометр причалупог.км причал1015
2346Тонна фрахтова (корабельна) (= 40 куб. футам = 1,132674 м3)т фрахтton fr
2347Тонна реєстрова (англ.) (= 100 куб.футам = 2,831685 м3)т реєстр (англ.)ton red
2348Тонна обмірна (= 1,12 м3)т обмір1833
2349Нетто-реєстрова тоннанетто-реєстр. т1832
2350Брутто-реєстрова тоннабрутто-реєстр. т1831
2351Вантажопідйомність у метричних тоннахвантажпідйом. метрич.т1835
2352Судносудн0764
2353Судно-добасудн.доб0396
2354Кабельтов (= 0,1 морської милі = 185,2 м)каб
2355Тонно-кілометрткм0449
2356Транспорттрансп0771
2357Мотор-комплектмотор.компл0703
2358Місцемісц0698
2359Тисяча місцьтис.місц0699
2360Посадкапосадк0738
2361Наліт сто годинналіт сто год1137
2362Дивізіондивізіон1070
2363Загінзагін0962
2364Підйомна силапідйом.сила
2365Повідомленняповід
24ОДИНИЦІ, ВИКОРИСТОВУВАНІ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
2401Зміназмін0357
2402Деньдн0358
2403Тисяча гривень вартості готової продукціїтис.грн.варт. готов.прод
2404Тисяча гривень вартості послуг за ріктис.грн. варт. послуг/р.
2405Тисяча гривень вартості будівельно-монтажних робіттис.грн. варт. буд.монтаж.робіт
2406Машино-деньмаш.дн0505
2407Машино-місяцьмаш.місц
2408Машино-змінамаш.змін0507
2409Нормо-змінанорм.змін0510
2410Норма за годинунорм/год0516
2411Година на добугод/доб0538
2412Людино-деньлюд.дн0540
2413Тисяча людино-днівтис.люд.дн0541
2414Тисяча робочих місцьтис.роб.місць0954
2415Тонна за змінут/змін0910
2416Штука за годинушт/год0543
2417Штука у середньому за добушт.середн/доб1259
2418Обліковий верстатоблік.верст1256
2419Метр на людинум/люд1239
2420Ліжко-добаліжк.доб0521
2421Кубічний метр на людинум3/люд1344
2422Понаднормова годинапонаднорм.год
2423Відсоток%0744
2424Робоча годинароб. год
2425Людиналюд0792
2426Тисяча людейтис. люд0793
2427Мільйон людеймлн. люд0794
2428Мільярд людеймлрд. люд0795
2429Тисяча годинтис. год0363
2430Десятиріччядесятиріч1868
2431Одиниця (продукції)од0642
2432Мільярд одиниць (продукції)млрд. од0645
2433Тисяча гривень у діючих цінахтис. грн. діюч. цінах
2434Мільйон гривень у діючих цінахмлн. грн. діюч. цінах
2435Відсоток до відповідного періоду%/відп. періоду
2436Гривня у відпускних цінахгрн. відпуск. цінах
2437Тисяча гривень у відпускних цінахтис. грн. відпуск. цінах
2438Мільйон гривень у відпускних цінахмлн. грн. відпуск. цінах
2439Копійка у діючих цінахкоп. діюч. цінах
2440Гривня у діючих цінахгрн. діюч. цінах
2441Тисяча гривень у порівняних цінахтис. грн. порівн. цінах
2442Мільйон гривень у порівняних цінахмлн. грн. порівн. цінах
2443Відсоток до початку періоду%/поч. періоду
2444Відсоток до відповідного періоду попереднього року%/відп. періоду поперед.року
2445Питома вага, %питом. вага
2446Одиниця обміну вартості первіснаОд.обміну варт.перв
2447Одиниця обміну вартості ринковаОд.обміну варт.ринк
2448Одиниця обміну вартості номінальнаОд.обміну варт.номін
2449Одиниця обміну вартості балансоваОд.обміну варт. баланс
2450Одиниця обміну вартості відновленаОд.обміну варт. віднов
2451Одиниця обміну вартості залишковаОд.обміну варт. залиш
2452Одиниця обміну вартості ліквідаційнаОд.обміну варт. ліквід
2453Одиниця обміну вартості корисного використання об’єкта основних засобівОд.обміну варт.корис. викор.об.ОЗ
2454Гривнягрн
2455Тисяча гривеньтис. грн
2456Мільйон гривеньмлн. грн
2457Умовна одиницяумов.од
2458Тисяча умовних одиницьтис. умов.од
25ОДИНИЦІ, ВИКОРИСТОВУВАНІ У ІНФОРМАТИЦІ
2501Бітбітbit0090
2502Кілобіткбітkbit
2503МегабітМбітMbit
2504Байтбайтbyte0093
2505Кілобайткбайтkbyte0342
2506МегабайтМбайтMbyte0343
2507ГігабайтГбайтGbyte
2508Біт на міліметрбіт/ммbit/mm
2509Біт на дюймбіт/дюймbit/in
2510Байт на міліметрбайт/ммbyte/mm
2511Символ (код знака)симв1223
2512Модульмод1217
2513Операціяопер
2514Тисяча операційтис.опер1231
2515Операцій за секундуопер/с
2516Мільйон операцій за секундумлн.опер/с0186
2517Машинне словомаш.сл
2518Розряд (числа, машинного слова)розр
2519Комірка пам’яті (інформаційна)комір.п
2520Тисяча комірок пам’яті (інформаційна)тис.комір.п
2521Біт за секундубіт/сbit/s
2522Кілобіт за секундукбіт/сkbit/s
2523Мегабіт за секундуМбіт/сMbit/s
2524Байт за секундубайт/сbyte/s
2525Бодбодbaud1180
2526Кілободкбодkbaud
2527Лінія (інформ.)лін0693
2528Канал (пересилання даних)кан
2529Пакет данихпак.дан
2530Тисяча пакетів данихтис.пак.дан
2531Кадркадр1208
2532Транзакціятранз 
2533Запитзапит 
2534Документдокум 
2535Документо-рядокдокум.ряд 
2536Записзапис 
2537Транзакція в секундутранз/с 
2538Документів у рікдокум/р. 
2539Документо-рядків у рікдокум.ряд/р. 
2540Показникпоказ 
2541Показників у рікпоказ/р. 
2542Команд за секундукоманд/с 
2543КібібітКібітKibit
2544МебібітМібітMibit
2545КібібайтКібайтKibyte
2546МебібайтМібайтMibyte
2547ГібібайтГібайтGibyte
2548Кібібіт за секундуКібіт/сKibit/s
2549Мебібіт за секундуМібіт/сMibit/s
26ОСВІТА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
2601Місце для сидіннямісц.сидін1260
2602Кріслокрісл1318
2603Кушеткакушет1319
2604Ваннаванн1321
2605Ліжколіжк0669
2606Тисяча ліжоктис.ліжк0941
2607Тисяча учнівських місцьтис.учн.місц0939
2608Тисяча учнівських ліжоктис.учн.ліжк1106
2609Відвідувань за змінувідв/змін0225
2610Дозадоз0639
2611Тисяча дозтис.доз0640
2612Препаратпреп0739
2613Аналізанал
2614Мільйон аналізівмлн.анал1162
27ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 1
2701Погонний сантиметрпог.см
2702Погонний метрпог.м0011
2703Десять погонних метрів10 пог.м0899
2704Сто погонних метрів100 пог.м0022
2705Тисяча погонних метрівтис.пог.м0012
2706Мільйон погонних метрівмлн.пог.м0013
2707Умовний метрумов.м0014
2708Десять умовних метрів10 умов.м
2709Сто умовних метрів100 умов.м
2710Тисяча умовних метрівтис.умов.м0015
2711Мільйон умовних метрівмлн.умов.м0016
2712Тисяча метрівтис.м0860
2713Мільйон метрівмлн.м0861
2714Умовний погонний метрумов.пог.м0999
2715Сто умовних погонних метрів100 умов.пог.м
2716Тисяча умовних погонних метрівтис.умов.пог.м0867
2717Метр умовного діаметрам умов.діам0564
2718Відправко-кілометрвід.км0407
2719Погонний кілометрпог.км1087
2720Тисяча еквівалентних кілометрівтис.екв.км0030
2721Тисяча кілометрів умовного діаметратис.км умов. діам0032
2722Кілометр умовним діаметром 50 ммкм умов.діам 50 мм0034
2723Тисяча кілометрів у приведеному обчисленнітис.км прив. обчис0033
2724Метр жилим жил
2725Тисяча метрів жилитис.м жил
2726Кілометр жиликм жил1021
2727Тисяча кілометрів жилитис.км жил1022
2728Метр прокладким прокл0029
2729Тисяча метрів прокладкитис.м прокл0026
2730Штука на погонний метршт/пог.м0550
2731Тисяча штук на тисячу метрівтис.шт./тис.м0549
2732Метр обплетенням обпл0866
2733Тисяча метрів обплетеннятис.м обпл0023
2734Метр на штукум/шт0511
2735Тисяча квадратних міліметрівтис.мм20052
2736Тисяча квадратних сантиметрівтис.см20054
2737Мільйон квадратних сантиметрівмлн.см2
2738Мільярд квадратних сантиметрівмлрд.см20060
2739Тисяча квадратних дециметрівтис.дм20056
2740Мільйон квадратних дециметрівмлн.дм20870
2741Тисяча квадратних метрівтис.м20058
2742Мільйон квадратних метрівмлн.м2
2743Мільярд квадратних метрівмлрд.м21027
2744Квадратний метр на тоннум20512
2745Тисяча квадратних метрів стрічкитис.м2 стріч0874
2746Тисяча квадратних метрів приведенихтис.м2 прив0957
2747Тисяча квадратних метрів умовної товщинитис.м2 умов. товщ1149
2748Квадратний метр в умовному обчисленнім2 умов.обчис0859
2749Квадратний метр умовнийм2 умов0081
2750Тисяча квадратних метрів умовнихтис.м2 умов0082
2751Мільйон квадратних метрів умовнихмлн.м2 умов0083
2752Квадратний метр прокладокм2 прокл0156
2753Тисяча квадратних метрів прокладоктис.м2 прокл0080
2754Мільйон квадратних метрів у 2 мм обчисленнімлн.м2 2 мм обчис0871
2755Мільйон квадратних метрів умовної товщини 10 мммлн.м2 умов. товщ 10 мм1148
2756Квадратний метр у натуральному обчисленнім2 нат.обчис0107
2757Сто квадратних метрів у натуральному обчисленні100 м2 нат. обчисл
2758Тисяча квадратних метрів у натуральному обчисленнітис.м2 нат. обчисл0075
2759Мільйон квадратних метрів у натуральному обчисленнімлн.м2 нат. обчис0873
2760Квадратний метр еквівалентнийм2 екв0084
2761Сто квадратних метрів еквівалентних100 м2 екв
2762Тисяча квадратних метрів еквівалентнихтис.м2 екв0085
2763Мільйон квадратних метрів еквівалентнихмлн.м2 екв0086
2764Сто квадратних метрів в умовному обчисленні100 м2 умов. обчис
2765Тисяча квадратних метрів в умовному обчисленнітис.м2 умов. обчис0091
2766Тисяча квадратних метрів умовної товщини 10 ммтис. м2 умов. товщ 10 мм0076
2767Мільйон кубічних метрівмлн.м30115
2768Кубічний метр стандартнийм3 станд1119
2769Кубічний метр щільнийм3 щілн1036
2770Сто кубічних метрів щільних100 м3 щілн
2771Тисяча кубічних метрів щільнихтис.м3 щілн0136
2772Мільйон кубічних метрів щільнихмлн.м3 щілн
2773Тисяча кубічних метрів місткості ковшатис.м3 міст. ковша0147
2774Тисяча канало-кілометрівтис.кан.км1199
2775Мільйон квадратних метрів у 22 мм обчисленнімлн.м2 22 мм обчис1213
2776Тисяча квадратних кілометрівтис.км20063
2777Мільйон квадратних кілометрівмлн.км2
2778Сто кубічних метрів100 м3
2779Тисяча кубічних метрівтис.м30114
2780Сто кубічних метрів приведених100 м3 прив
2781Тисяча кубічних метрів приведенихтис.м3 прив0140
2782Мільйон кубічних метрів приведенихмлн.м3 прив0141
2783Мільярд кубічних метрів на кілометрмлрд.м3/км0312
2784Кубічний метр виробівм3 вироб0144
2785Тисяча кубічних метрів виробівтис.м3 вироб0877
2786Тисяча умовних кубічних метрів виробівтис.умов.м3 вироб
28ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 2
2801Мілілітр за годинумл/год
2802Тисяча декалітрів за ріктис.дал/р.0978
2803Міліметр за годинумм/год1191
2804Кубічний міліметр за годинумм3/год1184
2805Грам на метр у квадратіг/м21181
2806Кілограм одинці роботи розділеннякг одн.роб. розд1035
2807Кілограм за годинукг/год0578
2808Тисяча декалітрів за добутис.дал/доб0598
2809Тисяча кубічних метрів місткостітис.м3 міст0145
2810Тисяча умовних кубічних метрівтис.ум.м30879
2811Тисяча кубічних метрів комплектівтис.м3 компл0131
2812Тисяча декалітрівтис.дал0125
2813Мільйон декалітрівмлн.дал
2814Кілограм на моноблоккг/мнбл0498
2815Кілограм на тонно-кілометркг/ткм0500
2816Умовний кілограмумов.кг0780
2817Тонна за годинут/год0531
2818Тонна на тисячу квадратних метрівт/тис.м20529
2819Тонна за добу в асортиментіт/доб.асорт0848
2820Тисяча тонн за добутис.т/доб0557
2821Кубічний метр умовнийм3 умов
2822Грам на кіловат-годинуг/кВт·год1049
2823Кілограм на міліметр шириникг/мм шир
2824Тисяча кубічних метрів на кілокалоріютис.м3/ккал1242
2825Метро-уточинам.уточ1265
2826Кілограм сухої на 90 % речовиникг сух. 90 % реч1892
2827Тонна сухої на 90 % речовинит сух. 90 % реч1893
2828Одиниця на тоннуод/т0493
2829Тонна на трудомісткістьт/трудом1264
2830Тонна теоретичної масит теор.мас0191
2831Тонна маслат масл0189
2832Тонна скломасит скломас0177
2833Тонна сировинит сиров0178
2834Кілограм вторсировиникг вторсиров1092
2835Мілілітр водимл води
2836Сто квадратних метрів100 м21279
2837Тисяча гектолітрівтис.гл0129
2838Погонний метр умовним діаметром 50 ммпог.м умов.діам 50 мм1278
2839Тисяча літрівтис.л0124
2840Нетто-тоннанетто т
2841Кількість пригодкільк.приг1334
2842Кубічний метр за хвилинум3/хв1335
2843Тисяча пробтис.проб1341
2844Тисяча півлітрівтис.півл
2845Кубічний метр на тоннум3m3/t1235
2846Тисяча лінійтис.лін0123
2847Метр умовним діаметром 50 ммм умов.діам 50 мм1258
2848Мільйон літрівмлн.л0126
2849Мільярд літрівмлрд.л0128
2850Кубічний метр комплектівм3 компл1311
2851Мільйон декалітрів за рікмлн.дал/р.0979
2852Тонна умовного паливат умов.палив0199
2853Тонно-номерт.номер0894
2854Тисяча кубічних метрів за ріктис.м3/р.1346
2855Тонна за рікт/р.0844
2856Тонна у перерахунку на 100 % поживних речовинт перерах.100 % поживн.реч0175
2857Тисяча тонн у перерахунку на 100 % поживних речовинтис.т перерах. 100 % поживн. реч0146
2858Тисяча тонно-номерівтис.т.номер0895
2859Тисяча тонн конденсатутис.т конд0347
2860Квадратний метр загальної площі навчально-лабораторних будівельм2 заг.площ. навч.лаб.буд1385
2861Квадратний метр дзеркала водим2 дзерк.вод1387
2862Центнер фізичної масиц фіз.мас1390
2863Тисяча кубічних метрів за добу-градустис.м3/доб.градус1395
2864Тонна умовної вологостіт умов.волог0197
2865Тисяча тонно-операційтис.т.опер1397
2866Мільйон кубічних метрів манометричного напорумлн.м3 маном. нап1402
2867Тисяча тонн на людинутис.т/люд1108
2868Тонна сухої масит сух.маси1396
2869Тонна умовної місткостіт.умов.міст0188
2870Кордкорд1826
2871Тисяча тонн детвейтатис.т детв1044
2872Комплект на тоннукомпл/т0502
2873Тисяча тонн умовних одиницьтис.т умов.од0900
2874Тисяча тонн поживних речовинтис.т пож.реч0902
2875Мільйон тонн поживних речовинмлн.т пож.реч1135
2876Кубічний метр приведенийм3 прив0904
2877Мільйон тонн одноразового зберіганнямлн.т однораз. збер1086
2878Дедвейт-тоннадедв.т0990
2879Тисяча гектарів порційтис.га порц0724
2880Тонно-танідт.танід0184
29ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 3
2901Тонна за добут/доб0932
2902Тонна сухої білизни за змінут сух.білиз/змін
2903Тонна приведенат прив
2904Тонна товарної продукціїт тов.прод0897
2905Мільйон тонн умовної вологостімлн.т умов. волог0898
2906Машинамаш1056
2907Блокблок0408
2908Машино-годинамаш.год0967
2909Грам речовини, яка поділяєтьсяг реч.поділ 
2910Системасист0740
2911Об’єктоб’єкт1047
2912Установкауст0406
2913Пристрійпристр1059
2914Секціясекц0755
2915Тисяча секційтис.секц0756
2916Станціястанція0762
2917Станстан1073
2918Тисяча станівтис.стан0761
2919Одиниця умовного паливаод.умов.пал
2920Гіркагірка1076
2921Маса квадратного метрамаса м2
2922Фабрикафабр1200
2923Пунктпункт0961
2924Паркпарк1009
2925Пролітпрол0743
2926Діядія0827
2927Профільпрофіль1095
2928Трубкатруб0772
2929Стрічкастріч0691
2930Тисяча стрічоктис.стріч0692
2931Часткачастка 1214
2932Тисяча елементівтис.елем1147
2933Патронпатр0817
2934Вирібвиріб0657
2935Тисяча виробівтис.вироб0658
2936Мільйон виробівмлн.вироб0659
2937Мільярд виробівмлрд.вироб0660
2938Комплекткомпл0671
2939Сто комплектів100 компл0234
2940Тисяча комплектівтис.компл0673
2941Мільйон комплектівмлн.компл0674
2942Віквік0368
2943Боєкомплектбоєкомпл0619
2944Півкомплектпівкомпл0672
2945Умовна плиткаумов.плит0741
2946Мільйон умовних плитокмлн.умов.плит0733
2947Карто-відходикартовідх0845
2948Кільцекільц1067
2949Тисяча умовних плитоктис.умов.плит0732
2950Тубтуб0774
2951Тисяча тубівтис.туб0775
2952Тисяча умовних тубівтис.умов.туб
2953Контурконт1145
2954Комплектів на один кругкомпл.на круг1157
2955Комплектів на десять кругівкомпл.на 10 кругів1158
2956Комплектів на двадцять кругівкомпл.на 20 кругів1159
2957Умовний кусокумов.кус
2958Тисяча умовних трубтис.умов.тр
2959Тисяча штук заготовоктис.шт.заг1065
2960Тисяча штук кілецьтис.шт.кілець1066
2961Тисяча з’єднаньтис.з’єдн1062
2962Тисяча штук секційтис.шт.секц1074
2963Тисяча боєкомплектівтис.боєкомпл0620
2964Натуральна одиницянат.од1113
2965Мільярд екземплярівмлрд.екз1143
2966Станція на 900 телефонних каналівстанція 900 тел.канал1122
2967Станція на 720 телефонних каналівстанція 720 тел.канал1124
2968Станція на 30 телефонних каналівстанція 30 тел. канал1130
2969Станція на 2 системистанція 2 сист1123
30ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 4
3001Заправказапр0652
3002Зарядказар0653
3003Ланкаланк0654
3004Тисяча ланоктис.ланк0655
3005Мільйон ланокмлн.ланк0656
3006Метр на верстато-місяцьм/верст.місяць1008
3007Кількість смугкільк.смуг0947
3008Середній текссередн.текс0209
3009Кількістькільк1004
3010Розміррозм1195
3011Порціяпорц0737
3012Пари за годинупар/год
3013Наважканаваж0705
3014Тисяча стиківтис.стик0763
3015Фазафаз0782
3016Полюсполюс0736
3017Тисяча полюсівтис.полюс1020
3018Номерном0708
3019Тисяча номерівтис.ном0709
3020Паспортпасп0714
3021Формулярформ0787
3022Номер ситаном.сит
3023Тисяча натуральних кварцівтис.нат.кварц0821
3024Тисяча штук у 200-аркушному обчисленнітис.шт.200 арк. обчис0568
3025Штука на гігакалорію за годинушт.Гкл/год0546
3026Штука на кіловатшт/кВт0547
3027Тисяча працівниківтис.прац
3028Тисяча штук у 50-аркушному обчисленнітис.шт.50 арк. обчис0567
3029Колодкаколодка0700
3030Тисяча колодоктис.колодок1100
3031Тисяча визначених елементівтис.визн.елемент1103
3032Кіносеанскіносеанс1209
3033Камеракамер0335
3034Грам на кілограмг/кгg/kg
3035Картоколонкикартоколон0846
3036Процеспроцес1010
3037Дубльдубль0857
3038Постановкапостан0937
31ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОБЛІКУ, ВИКОРИСТОВУВАНІ В ІНШИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЧАСТИНА 5
3101Мільярд штук за рікмлрд.шт/р.0561
3102Тисяча відвідуваньтис.відв
3103Постпост0955
3104Напрямокнапр0956
3105Кусоккуск0687
3106Тисяча кусківтис.куск0688
3107Мільйон кусківмлн.куск0689
3108Тисяча умовних кусківтис.умов.куск0690
3109Мільйон умовних кусківмлн.умов.куск0679
3110Тисяча тонн одноразового зберіганнятис.т однораз. збер0139
3111Кілограм на тоннукг/тkg/t1220
3112Тисяча кілограм-сила-метртис.кгс.м0253
3113Мільйон кілограм-сила-метрмлн.кгс.м0254
3114Трильйон штуктрлн.шт1884
3115Міцність спирту за об’ємомміцн.спирт. об’єм1887
3116Галон спирту встановленої міцностігал.спирт.вст. міцн1890
3117Видвид1139
3118Частиначаст1211
3119Фронтфронт1146
3120Година звучаннягод.зв1099
3121Відділеннявідд0942
32МЕХАНІКА. ЧАСТИНА 2
3201Децитексдецитексdtex
3202Сантиньютон на текссН/тексcN/tex
3203Кубічний метр на кілограм-секунда у квадратім3/кг·с2m3/kg·s2
3204Торр (= 1/760 атм = 133,3224 Па)ТоррTorr