Експлуатація

ДОКУМЕНТИ

Правила з охорони праці

Файли з поміткою new розміщені, або змінені менше місяця тому. Вся інформація, крім службової, доступна для завантаження.

PDF

Закон України Про охорону праці. Редакція від 14.08.2021
Верховна Рада України Система правових, соцiально-економiчних, органiзаційно-технiчних, санiтарно-гiгiєнiчних i лiкувально-профiлактичних заходiв та засобiв, спрямованих на збереження життя, здоров'я i працездатностi людини у процесi трудовоi дiяльностi.
Сторінок: 26, Розмір: 501.4 Kb
Додано: 2021.11.26
Правила пожежної безпеки в Україні. Редакція від 22.01.2021
Міністерство внутрішніх справ України. Загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будівель та споруд.
Сторінок: 87, Розмір: 823.1 Kb
Додано: 2021.11.26
Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства
Міністерство надзвичайних ситуацій України. Відповідно до статті 28 Закону України Про охорону праці.
Сторінок: 101, Розмір: 622.7 Kb
Додано: 2021.11.26
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Міністерство охорони здоров'я України. Порядок розроблений на виконання статті 17 Закону України "Про охорону праці", визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов'язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.
Сторінок: 89, Розмір: 1.3 Mb
Додано: 2021.11.26
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕс)
Державний комітет України по нагляду за охороною праці. Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелень, енергоремонтних та інших підприємств.
Сторінок: 111, Розмір: 726.8 Kb
Додано: 2021.12.01
Правила безпеки систем газопостачання від 15.05.2015
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Правила поширюються на всiх суб'єктiв господарювання незалежно вiд форм власностi та органiзацiйно-правовоi форми, дiяльнiсть яких пов'язана з будiвництвом, ремонтом, розширенням, реконструкцiєю, технiчним переоснащениям, експлуатацiєю систем газопостачання.
Сторінок: 61, Розмір: 755.8 Kb
Додано: 2021.11.26