Експлуатація

РЕСУРСИ

РДН ОЕС України

Кінцева ціна електроенергії для споживача складається з ціни постачальника (Цп), коефіцієнту націнки (К), тарифу передачі (Тп), та ПДВ (20%), за формулою: (Цп*К + Тп)*1.2

ДатаРДН мінімумРДН середняЦп*КТп
01.06.20241004544.954644.11528.57
02.06.20248004364.774644.11528.57
03.06.202414975214.44644.11528.57
04.06.202420905190.784644.11528.57
05.06.20244055472.644644.11528.57
06.06.20244055282.494644.11528.57
07.06.20244055309.554644.11528.57

Примітки до РДН

Ринок "на добу наперед" (РДН) є сегментом ринку електроенергії, на якому купівля-продаж електроенергії здійснюється на наступну добу за днем проведення торгів. Учасниками РДН можуть бути: виробники, електропостачальники, трейдери, оператор системи передачі (ОСП), оператори системи розподілу (ОСР), "Гарантований покупець" та споживачі. РДН є найбільш ліквідним сегментом конкурентного ринку, на якому реалізується 20-25% електроенергії.

Ціна на цьому сегменті ринку визначається за принципом граничного ціноутворення із забезпеченням мінімізації ціни та максимізації обсягів торгівлі. Жоден учасник не бачить заявлені ціни та обсяги купівлі/продажу електричної енергії іншими учасниками. Така технологія торгів на РДН сприяє розвитку конкуренції. У випадку істотного коливання на цін на РДН, НКРЕКП застосовують цінові обмеження (price caps), які встановлюють верхню та / або нижню граничну ціну на електроенергію на години мінімального та максимального навантаження.

За результатами торгів на РДН оприлюднюються ціна та обсяги купівлі-продажу електроенергії для кожного розрахункового періоду та інші показники, що можуть використовуватися як індикатив вартості електроенергії.

Українська енергетична біржа

ТОВ "Українська енергетична біржа" (УЕБ) є централізованою торговою платформою для купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. Показники ліцензійної товарної біржі розраховуються згідно "Методики розрахунку котирувальних цін".

Примітки до УЄБ

ТОВ "УЕБ" забезпечує організаційні, технологічні, правові та інші умови для функціонування та розвитку ринків біржової торгівлі електроенергією та енергоносіями. Біржова ціна є індикативом для вітчизняного ринку та іноземних інвесторів. Біржова торгівля сприяє підвищенню інвестиційної привабливості та залученню інвестицій до країни.

Ціль біржі - організація і проведення електронної торгівлі енергоносіями та електроенергією, що пов’язані з укладенням договорів на ринку спот, організацією виконання угод і створенням ліквідності для запуску строкового ринку.

Товарний спот-ринок — це сукупність учасників товарних ринків та правовідносин між ними щодо купівлі-продажу, передачі, переміщення, постачання, міни продукції шляхом укладення товарних спот-контрактів. Спот (англ. spot "на місці") - умови розрахунків, за яких оплату за угодою здійснюють негайно (як правило, протягом двох днів).