Експлуатація

ДОКУМЕНТИ

Держстандарти і норми

Файли з поміткою new розміщені, або змінені менше місяця тому. Вся інформація, крім службової, доступна для завантаження.

PDF

Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів | від 13.04.2011 № 461
Верховна Рада України Цей Порядок визначає механізм прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Під час дії воєнного стану прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 722 “Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану”.
Сторінок: 24, Розмір: 230.9 Kb
Додано: 2023.11.19
ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення
Мінрегіонбуд України Застосовується при проектуванні електрообладнання будинків та споруд. Також слід керуватись вимогами відповідних розділів ПУЕ, розділів 2, 3, 4.1, 4.2, 9, НПАОП 40.1-1.32 та вимогами інших чинних нормативних документів.
Сторінок: 1, Розмір: 26.6 Mb
Додано: 2021.12.01
ДБН В.2.5-77:2014 Котельні
Мінрегіонбуд України Вимоги проектування при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих котелень (котельних установок) незалежно від їх продуктивності з паровими, водогрійними і пароводогрійними котлами, теплогенераторами з надлишковим тиском пари не більше ніж 3,9 МПа, температурою води не вище ніж 200 °С.
Сторінок: 65, Розмір: 592.9 Kb
Додано: 2021.12.01
ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі
Мінрегіонбуд України Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди.
Сторінок: 56, Розмір: 1.2 Mb
Додано: 2021.11.30
ДБН 2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту.
Держкоммістобудування України Цi норми розповсюджуються на проектування захисних споруд цивiльної оборони, що будуються та реконструюються. При проектуваннi захисних споруд цивiльної оборони крiм вимог цих норм слiд враховувати вимоги дiючих в Українi нормативних документiв та вiдповiдних роздiлiв ДБН з проектування будiвель та споруд, в примiщеннях яких розташованi захиснi споруди, а також вимоги iнших нормативних документiв з урахуванням специфiчних умов будiвництва, викладених у даному роздiлi ДБН.
Сторінок: 82, Розмір: 5.7 Mb
Додано: 2023.06.27
ДБН 2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Додаток 1.
Мінрегіон України Додаток 1 до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони" розроблений на заміну додатка 1 до СНиП 11-11-77*. У додатку 1 викладено додаткові до основного змісту ДБН В.2.2-5-97 вимоги та конфіденційні дані для проектування захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) - сховищ і проти-радіаційних укриттів (далі - захисні споруди). Додаток 1 є невід'ємною частиною ДБН В.2.2-5-97 і проектування захисних споруд без врахування його вимог не допускається.
Сторінок: 24, Розмір: 3.4 Mb
Додано: 2023.06.27
ДБН 2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Зміна № 3.
Мінрегіон України Зміна 3 до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони" є невід'ємною частиною ДБН В.2.2-5-97 і проектування захисних споруд без врахування його вимог не допускається.
Сторінок: 34, Розмір: 206.3 Kb
Додано: 2023.06.27
ДБН 2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Зміна № 4.
Мінрегіон України Зміна 4 до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони" є невід'ємною частиною ДБН В.2.2-5-97 і проектування захисних споруд без врахування його вимог не допускається.
Сторінок: 10, Розмір: 1.1 Mb
Додано: 2023.06.27
ДБН В.2.5-282018. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення
Мінрегіон України Будівельні Норми поширюються на проектування освітлення територій, приміщень нових та існуючих, що підлягають реконструкції, будівель і споруд житлового, цивільного, виробничого призначення та цивільного захисту, місць виконання робіт на відкритих просторах, територій промислових та сільськогосподарських підприємств, залізничних колій, площ підприємств, зовніш - нього освітлення міст, поселень та сільських населених пунктів, вулиць та доріг, озеленених територій (парки, сквери, лісопарки), зон відпочинку на ландшафтно-рекреаційних територіях та курортних зон, пляжів, пішохідних переходів, фасадів будівель, прибудинкових територій, дитячих майданчиків, сміттєвих майданчиків, автостоянок та гаражів, автозаправок, торговельних майдан - чиків, ринків, кладовищ.
Сторінок: 137, Розмір: 7.3 Mb
Додано: 2022.12.13
ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения | от 26.10.2014
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Подготовлен закрытым акционерным обществом Научно-производственная фирма «Цен­ тральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»), Техническим комитетом по стандартизации «Трубопроводная арматура и сильфоны» МТК 259.
Сторінок: 78, Розмір: 1.2 Mb
Додано: 2021.12.05
СТ ЦКБА 036-2017 Арматура трубопроводная. Таблицы фигур и условные обозначения. Справочник | від 01.07.2017
Технический комитет по стандартизации. Стандарт является справочным материалом для определения обозначений трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней по конструкторской документации (КД) и по таблицам фигур, зарегистрированным в НПФ ""ЦКБА"". Стандарт содержит условные обозначения изделий (таблица фигур), обозначение изделий по КД, диаметр номинальный DN, параметры арматуры (давление номинальное РN, или давление рабочее Pp, максимальная температура рабочей среды Т градусов Цельсия) и приводных устройств, а также нормативной документации (НД) и технических условий (ТУ), по которым изготавливается и поставляется арматура.
Сторінок: 219, Розмір: 7.6 Mb
Додано: 2021.12.05
СТ ЦКБА 123-2019 Арматура трубопроводная. Термины и определения (с иллюстрациями) | от 02.09.2019
Технический комитет по стандартизации. Стандарт распространяется на трубопроводную арматуру и устанавливает для нее основные термины и определения понятий. Термины, определенные настоящим стандартом, применяют во всех видах документации (стандартах, технической или договорной документации, литературе и т. д.) при проектировании, изготовлении, испытании и применении (эксплуатации) арматуры.
Сторінок: 74, Розмір: 5.9 Mb
Додано: 2021.12.05
Оновлення генерального плану м.Ірпінь Київської області | Київ, 2018
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Інформаційна довідка. Містобудівна документація розроблена з урахуванням державних вимог та інтересів територіальної громади і містить принципові рішення щодо функціонального зонування території міста, організації вулично-дорожньої мережі і дорожнього руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього середовища та історико-культурної спадщини.
Сторінок: 40, Розмір: 709.6 Kb
Додано: 2022.04.25
План розвитку електричних мереж оператора системи розподілу | ДТЕК, 2019
ПРАТ «ДТЕК Київські електромережі» План розвитку системи розподілу на 2020-2024 роки (План розвитку) розроблено ОСР ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» («ДТЕК КЕМ») з метою реалізації положень За-кону України «Про ринок електричної енергії» (№ 2019-VIIІ від 13.04.2017 зокрема статті 37), а також вимог розділу ІІІ, «Кодексу системи розподілу» (затверджений НКРЕКП постановою № 310 від 14.03.2018).
Сторінок: 208, Розмір: 5.7 Mb
Додано: 2022.04.25
ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування | від 28.08.2013
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Норми застосовують при новому будівництві, реконструкції, термомодернізації, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих систем опалення та внутрішнього теплопостачання, вентиляції, повітряного опалення, кондиціонування та охолодження повітря у приміщеннях будівель і споруд різного призначення.
Сторінок: 113, Розмір: 1.9 Mb
Додано: 2021.12.05
ДБН В.2.5-642012 Внутрішній водопровід та каналізація | від 01.03.2013
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Норми встановлюють вимоги до проектування та будівництва систем внутрішнього холодного та гарячого водопостачання, каналізації і водостоків при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті, технічному переоснащенні та реставрації будинків, будівель, споруд різного призначення.
Сторінок: 134, Розмір: 2.2 Mb
Додано: 2022.10.21
Класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок | Додаток 59 до Порядку ведення Державного земельного кадастру від 17.10.2012 №1051
Кабінет Міністрів України. З метою реалізації рішень рад щодо встановлених ставок та пільг з плати за землю, а також уніфікованої системи декларування податкових зобов’язань слід користуватися інформацією з Додатку 59, в якому наведено порівняльну таблицю з відповідністю кодів виду цільового призначення земельних ділянок до УКЦВЗ (Наказ №548).
Сторінок: 8, Розмір: 228.3 Kb
Додано: 2023.11.19
Файли, які мають великий розмір, або обмеження на сервері по іншому параметру, обгорнуті в архівний контейнер zip, доступний для скачування.
zip(7 copies)
АрхівЛінкФайлівРозмірДата
ДБН 2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони
 • DBN_2.2-5-97.webp
 • budinki-i-sporudi.-zahisni-sporudi_zmina_4.pdf
 • budinki-i-sporudi.-zahisni-sporudi_zmina_3.pdf
 • budinki-i-sporudi.-zahisni-sporudi_dodatok_1.pdf
 • budinki-i-sporudi.-zahisni-sporudi.pdf
load510.5 Mb2023.11.19
ДСТУ-2019 ГОСТ-1975 Труби сталеві
 • gost_8734_75_truby_stalevi_bezshovni_kholodnodeformovani.pdf
 • gost_3262_75_truby_stalevi_vodohazoprovodni_tekhnichni_umovy.pdf
 • dstu_8938_2019_truby_stalevi_bezshovni_haryachedeformovani.pdf
 • dstu_8936_2019_truby_stalevi_vodohazoprovodni_tekhnichni_umovy.pdf
load45.9 Mb2023.11.19
Класифікатор призначення земельних ділянок, додаток 59
 • klasifkator_priznachennya_zemelnih_dlyanok_dodatok_59.pdf
 • klasifkator_priznachennya_zemelnih_dlyanok_dodatok_59.doc
load2244.5 Kb2023.11.19
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
 • f350670n502.docx
 • f350670n500.docx
 • f350670n498.docx
 • f350670n496.docx
 • f350670n494.docx
 • f350670n492.docx
 • f350670n452.docx
 • f350670n441.docx
 • f350670n440.docx
 • d350670-20230720.htm
load10236.7 Kb2023.11.19
СТ ЦКБА 123-2019 Арматура трубопроводная
 • standart-ckba-123-2019-armatura-truboprovodnaya-terminy-illustraciya.pdf
 • standart-ckba-036-2017-armatura-truboprovodnaya-tablicy-figur.pdf
load213.3 Mb2023.11.19
водопровід та каналізація
 • vodosnabzhenye_abramov.djvu
 • vnutrishniy_vodoprovid_ta_kanalizatsiya_99.1.-DBN-V.2.5-642012..pdf
 • tablytsy_sheveleva_dlya_hydravlycheskoho_rascheta_vodonapornykh_trub.djvu
 • tablytsy_lukynykh_dlya_hydravlycheskoho_rascheta_kanalyzatsyonnykh_setey_y_dyukerov.djvu
 • kanalyzatsyya_yakovlev.djvu
 • albom_vodonapornye_bashny_rozhnovskoho_tpr901-5-29.zip
load652.3 Mb2023.12.09
електротехніка та електроніка
 • osnovy_elektroniky_ta_mikroskhemotekhniky_vnau.pdf
 • elektrychna_chastyna_stantsiy_ta_pidstantsiy_ntu.pdf
 • elektrychna_chastyna_stantsiy_ta_pidstantsiy_khnu.pdf
load311.7 Mb2023.12.09