Експлуатація

Таблиці

Сортамент марок сталей

Відповідно до стандартів ГОСТ/EN/DIN/AISI

Вуглецева сталь містить: Fe – залізо, C – вуглець, Mn – марганець, Si — кремній, S – сірка, P – фосфор. По вмісту вуглецю поділяється на низьковуглецеву, середньовуглецеву та високовуглецеву. Вуглецева сталь призначена для статично навантажених деталей.

Легована сталь має у складі легуючі елементи: N - азот, B - бор, Al - алюміній, C - вуглець, P - фосфор, Co - кобальт, Si - кремній, V - ванадій, Cu - мідь, Mo - молібден, Mn - марганець, Ti - титан, Zr - цирконій, Cr - хром, W - вольфрам, Ni - нікель, Nb - ніобій.

Таблиця 1    Аналоги найбільш уживаних марок нержавіючих сталей
ГОСТЄвростандарт (EN)Німеччина (DIN)США (AISI)
03Х17Н13М21.4404X2CrNiMo17-12-2316 L
03Х17Н14М31.4435X2CrNiMo18-4-3-
03Х18Н111.4306X2CrNi19-11304 L
03Х18Н10Т-У1.4541-MOD--
06ХН28 МДТ1.4503X3NiCrCuMoTi27-23-
06Х18Н111.4303X4 CrNi 18-11305 L
08Х12Т11.4512X6CrTi12409
08Х131.4000X6Cr13410 S
08Х17Н13М21.4436X5CrNiMo17-13-3316
08Х17Н13М2Т1.4571X6CrNiMoTi17-12-2316 Ti
08Х17Т1.4510X6CrTi17430 Ti
08Х18Н101.4301X5CrNi18-10304
08Х18Н12Т1.4541X6CrNiTi18-10321
10Х23Н181.4842X12CrNi25-20310 S
10X131.4006X10Cr13410
12Х18Н10Т1.4878X12CrNiTi18-9-
12Х18Н9--302
15Х5М1.7362X12CrMo5501
15Х25Т1.4746Х8CrTi25-
20X131.4021X20Cr13420
20Х17Н21.4057X20CrNi17-2431
20Х23Н131.4833X7CrNi23-14309
20Х23Н181.4843X16CrNi25-20310
20Х25Н20С21.4841X56CrNiSi25-20314
03Х18АН111.4311X2CrNiN18-10304 LN
03Х19Н13М31.4438X218-5-4317 L
03Х23Н61.4362X2CrNiN23-4-
02Х18М2БТ1.4521X2CrMoTi18-2444
02Х28Н30МДБ1.4563X1NiCrMoCu31-27-4-
03Х17Н13АМ31.4429X2CrNiMoN17-13-3316 LN
03Х22Н5АМ21.4462X2CrNiMoN22-5-3-
03Х24Н13Г2С1.4332Х2CrNi24-12309 L
08Х16Н13М2Б1.4580X1CrNiMoNb17-12-2316 Сd
08Х18Н12Б1.4550X6CrNiNb18-10347
08Х18Н14М2Б1.4583Х10CrNiMoNb18-12318
08X19AH9--304 N
08X19H13M31.4449X5CrNiMo17-13317
08X20H111.4331X2CrNi21-10308
08X20H20TЮ1.4847X8СrNiAlTi20-20334
08X25H4M21.4460X3CrnImOn27-5-2329
08X23H13--309 S
09X17H7Ю1.4568X7CrNiAl17-7631
1X16H13M2Б1.4580Х6CrNiMoNb17-12-2316 Cd
10X13СЮ1.4724X10CrAISi13405
12X151.4001X7Cr14429
12Х171.4016X6Cr17430
12X17M1.4113X6CrMo17-1434
12Х17МБ1.4522Х2СrMoNb436
12X18H121.3955GX12CrNi18-11305
12Х17Г9АН41.4373Х12CrMnNiN18-9-5202
15X9M1.7386X12CrMo9-1504
15X12--403
15X13H2--414
15X17H71.4310X12CrNi17-7301
Таблиця 2    Аналоги найбільш уживаних конструкційних сталей
ГОСТЄвростандарт (EN)Німеччина (DIN)США (AISI)
101.1121C10E1010
10XГН11.580510 ХГН1
14 ХН3 М1.665714 NiCrMo1-3-49310
151.1141C15 Е1015
15 Г1.1148С16 Е1016
16 ХГ1.713116 МnCr55115
16XГР1.716016Mn CrB5
16 ХГН1.571416NiCr4
17 Г1 С1.0117S235J2G4
17 ХН31.575215NiCr13Е3310
18 ХГМ1.724318CrMo44120
18 Х2 Н2 М1.658718CrNiMo7-6
201.1151C22E1020
20 ХМ1.732020MoCr34118
20 ХГНМ1.652320MoCr2-28617
251.1158C25E1025
25 ХМ1.721825CrMo44130
28 Г1.117028Mn61330
301.1178C30E1030
34 Х1.703334Cr45130
34 Х2 Н2 М1.658234CrNiMo64340
351.1181C35E1035
36 ХНМ1.651136CrNiMo49840
36 Х2 Н4 МА1.677336NiCrMo16
401.1186C40E1040
42 ХМ1.722542CrMo44140
451.1191C45E1045
46 Х1.700646Cr25045
501.1206C50E1050
50 ХГФ1.815950CrV46150

Вуглецеві сталі випускають звичайної якості, якісні та високоякісні. Леговані сталі - якісні, високоякісні та особливо високоякісні.

Сталі звичайної якості позначають буквами Ст і цифрою, що вказує порядковий номер стали: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6. Зі збільшенням номера підвищуються вміст вуглецю та міцнісні властивості, але знижується пластичність. Так, залежно від марки (номеру) вміст вуглецю в сталях збільшується від 0,06 до 0,43 %, зростають межі міцності σВ від 300 до 600 МПа та межа плинності σ 0,2 від 150 до 300 МПа, а відносне подовження δ знижується від 32 до 14%. Сталі звичайної якості використовують переважно як будівельні. Їх не піддають термічній обробці.

Якісні вуглецеві сталі є машинобудівними, їх застосовують для виготовлення деталей машин (конструкційні сталі) чи інструментів (інструментальні сталі). Для забезпечення необхідних властивостей вони піддаються термічній обробці і тому поставляються з гарантованим хімічним складом, що вказується на позначення марки.

Конструкційні сталі позначаються цифрами, що вказують на середній вміст вуглецю в сотих частках відсотка. У машинобудуванні використовуються такі марки сталей: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Для кожної марки стали встановлені межі вмісту вуглецю; наприклад, сталь 20 містить 0,18 ... 0,22%, сталь 25 - 0,23 ... 0,27%, сталь 40 - 0,37 ... 0,42% і т.п. Цифри, що позначають марку сталі, виводять заокругленням концентрації вуглецю до найближчого числа, кратного п'яти.

Інструментальні вуглецеві сталі містять від 0,7 до 1,3 % С. Вони позначаються буквою В та цифрами, що показують середній вміст вуглецю в десятих частках відсотка. Так, вміст вуглецю в сталі У7 - 0,7%, в сталі У12 - 1,2%. Для інструментів застосовуються такі сталі: У7, У8, У9, У10, У11, У12 та У13.

Високоякісні сталі (інструментальні вуглецеві та леговані та конструкційні леговані) позначають літерою А наприкінці марки сталей. Наприклад, У8А, У10А, У12А.

Маркування легованих сталей. Для позначення сталей прийнято систему цифр і букв. Вміст вуглецю показано цифрами, що стоять на початку позначення марки. Його зміст вказують так само, як і в вуглецевих сталях: у сотих частках відсотка в конструкційних і в десятих частках в інструментальних сталях. Якщо цифри на початку марки відсутні, що для інструментальних сталей, вміст вуглецю — близько 1%.

Легуючі елементи позначаються буквами кирилиці (російськими): X - хром, Н - нікель, К - кобальт, С - кремній, М - молібден, Г - марганець, В - вольфрам, Ф - ванадій, Т - титан, Б - ніобій, Д - Мідь, Р - бор, Ю - алюміній.

Цифра, що стоїть за літерою, означає середній вміст цього елемента у відсотках. Якщо цифра відсутня, вміст елемента становить близько 1%. Виняток представляють елементи, присутні зазвичай у конструкційних сталях у малих кількостях, - це вольфрам і молібден (0,25...0,5%), титан та алюміній (до 0,1%), ванадій (0,1...0,2%). За такого змісту їх наявність у марці позначається, а цифра не ставиться.

Літера А, що стоїть наприкінці позначення марки, так само як і для вуглецевих сталей, вказує на те, що сталь є високоякісною. Якщо буква А стоїть у середині марки, вона вказує на присутність у сталі азоту як легуючого елемента.

Приклади позначення конструкційних та інструментальних сталей:
сталь 40Х - легована якісна, містить (в середньому) 0,4% вуглецю та 1% хрому;
сталь 12ХНЗА - легована високоякісна, містить близько 0,12% вуглецю, 1% хрому та 3% нікелю;
сталь ХВГ - інструментальна легована, містить (в середньому) 1% вуглецю, 1% хрому, 1% вольфраму та 1% марганцю.