Експлуатація

ДОКУМЕНТИ

Правила з експлуатації

Файли з поміткою new розміщені, або змінені менше місяця тому. Вся інформація, крім службової, доступна для завантаження.

PDF

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)
Міненерговугілля України Будова, принципи улаштування, особливі вимоги до окремих систем, їх елементів, вузлів і комунікацій електроустановок.
Сторінок: 617, Розмір: 12 Mb
Додано: 2021.11.29
Огляд методів розрахунку втрат електричної енергії у мережах низької напруги
Національний технічний університет України. Авторський колектив Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із дисципліни «Системи електропостачання» для напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»
Сторінок: 33, Розмір: 1 Mb
Додано: 2023.06.23
Випробування та контроль пристроїв заземлення електроустановок | СОУ 31.2-21677681-19:2009
Міністерство палива та енергетики України. Типова інструкція регулює питання організації та проведення технічного обслуговування, ремонту, випробування та контролю стану заземлювальних пристроїв (у електроустановках напругою понал 1кВ) і призначена для використання на підприємствах різних форм власності та організаційних структур, які виробляють, перетворюють, пережають, розподіляють та споживають електричну енергію.
Сторінок: 58, Розмір: 13.4 Mb
Додано: 2023.09.25
Рекомендації з улаштування вузлів обліку електричної енергії ПрАТ Київобленерго
ПрАТ Київобленерго Загальні положення. Вимоги щодо типів лічильників електричної енергії. Особливості влаштування АСЗД
Сторінок: 10, Розмір: 1.5 Mb
Додано: 2021.11.29
Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,... | від 26.10.2011 № 1107
Кабінет Міністрів України Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання Держпраці та її територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.
Сторінок: 16, Розмір: 180 Kb
Додано: 2023.09.28
Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів | від 01.09.2008 № 190
Держкомітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Правила встановлюють вимоги до будови, виготовлення, монтажу, налагодження, проведення технічного огляду та експертного обстеження, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації ліфтів, підйомників та їх складових частин.
Сторінок: 87, Розмір: 412.3 Kb
Додано: 2023.09.28
Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки... | від 24.03.2022 № 357
Кабінет Міністрів України Строк дії документів дозвільного характеру на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної небезпеки, який закінчився в період дії воєнного стану, автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування.
Сторінок: 2, Розмір: 106 Kb
Додано: 2023.09.28
Вимоги щодо безпечної експлуатація ліфтів
Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці Суб’єкт господарювання (власник) ліфтів повинен забезпечувати їх утримання в справному стані та безпечно експлуатувати шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту відповідно до вимог Постанови КМУ Згідно «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ від 26 жовтня 2011 року №1107
Сторінок: 2, Розмір: 72.1 Kb
Додано: 2023.09.28
Міжповірочні інтервали засобів вимірювальної техніки | від 13.10.2016 № 1747
Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства Відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".
Сторінок: 9, Розмір: 333.1 Kb
Додано: 2021.12.02
Перелік засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці | від 04.06.2015 р. № 374
Кабінет Міністрів України. Відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" .
Сторінок: 7, Розмір: 306.3 Kb
Додано: 2021.12.02
Щодо повірки квартирних лічильників, які є власністю фізичних осіб
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Периодичність повірки лічильників, та оплата повірки.
Сторінок: 5, Розмір: 666.9 Kb
Додано: 2021.11.28
Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів | від 08.02.2016 № 193
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Дія Порядку поширюється на: суб’єктів господарювання, які експлуатують, випускають з ремонту та видають напрокат ЗВТ; суб’єктів господарювання, які надають послуги з електро-, тепло-, газо-, водопостачання; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, та інші державні органи; наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність, і повірочні лабораторії.
Сторінок: 13, Розмір: 273.8 Kb
Додано: 2022.11.05
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів | від 25.07.2006 № 258
Міністерство палива та енергетики України. Правила встановлюють основнi органiзацiйнi й технiчнi вимоги до експлуатацii електроустановок та електрообладнання споживачiв i направленi на забезпечення надiйноi, безпечноi та рацiональної експлуатацil електроустановок.
Сторінок: 138, Розмір: 1017.5 Kb
Додано: 2021.12.02
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (Додатки до Правил) | від 25.07.2006 № 258
Міністерство палива та енергетики України. Норми і обсяг випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів
Сторінок: 146, Розмір: 1.1 Mb
Додано: 2021.12.02
Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України | від 05.07.1995 № 30
Державний комітет України по житлово-комунальному господарству. Правила встановлюють порядок технiчної експлуатацiї систем i споруд водопостачання та водовiдведення мiст та інших населених пунктiв Украiни.
Сторінок: 114, Розмір: 890.1 Kb
Додано: 2021.12.02
Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж | від 14.02.2007 № 71
Міністерство палива та енергетики України. Правила технiчної експлуатацiї теплових установок i мереж розроблено вiдповiдно до законiв України, нормативно-правових актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, мiжгалузевих i галузевих нормативних документiв з органiзацiйних i технiчних питань функцiонування теплових установок i теплових мереж.
Сторінок: 115, Розмір: 741.2 Kb
Додано: 2021.12.02